પાયલને કોલેજ ની નજીક ની હોટેલમાં લઈ જઈને એકાદ કલાક સુધી ગમગમાવી.

about

મારું નામ મિતેશ છે મારી ઉંમર 24 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારા ક્લાસમાં જ મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ પણ છે કોલેજમાં સાથે જઈએ છે અને સાથે જ છૂટા પણ કરીએ છીએ અને

અમને એકબીજા સાથે રહેવાનું ખૂબ જ ગમે છે એવું કરતા હોઈએ છીએ એકબીજા સાથે ઘણો સમય છે તેથી અમને એકબીજા સાથે ખૂબ જ આકર્ષણ છે અને પછી અમે જ્યારે અમારા લેક્ચર ચાલતા હોતા નથી

ત્યારે અમે બહાર બાગમાં જઈને પણ બેસતા હોય છે બાગમાં જઈને અમે એકબીજાના શરીરને ટચ કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ એકલા થી કઈ કામ થતું નથી તેથી હવે થોડા સમયમાં જ મને બર્થ ડે આવવાની છે તેથી મેં મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને કહ્યું હતું કે મારે તારી સાથે થોડો એવો સમય વિતાવવો છે તો શું તું મારી સાથે હોટલમાં આવીશ?

એવું કહેતા નહી સાથે જ મેં તો ત્યાંથી જતો રહ્યો અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તે વિચાર કરતી હતી કે હવે અને શું જવાબ આપો તેથી મને ના કહ્યું કે ના તારી બર્થડે છે તે દિવસે હું તારી સાથે હોટલમાં નહિ આવી શકું મને તારી ઉપર વિશ્વાસ નથી એવું કહીને મને કહી દીધું પરંતુ હું તેને ઘણી મનાવી અને કહેવા લાગ્યો કે મળે એવું કંઈ કરવું નથી

બસ તારી સાથે થોડો સમય સાંજે જે બેસવું છે આપણે બાગ બગીચામાં તો બેસતા જોઈએ છે પણ તું ત્યાં એટલી મજા આવતી હોય ત્યાં ઘણા બધા લોકો હોય છે હું આપણે શાંતિથી ત્યાં બેસી શકતો જ નથી

તેથી મારે તારી સાથે સાથે બેસવું છે એવું કહીને મેં તો પાયલને મનાવી લીધી અને પછી જ્યારે સમય આવ્યો ત્યારે હું પાયલ ને ત્યાં કોલેજ ઉપરથી ગાડી ઉપર બેસાડીને ત્યાંની નજીકની હોટલમાં લઈ ગયો ત્યાં જઈને જોયું હતું અને તો ઘણી બધી વ્યવસ્થા કરી રાખી હતી

અને ત્યાં જોયું તો તેને મારા માટે ક્યાંક મંગાવી હતી અને મારા માટે નવા કપડા પહેલા હતા અને તૈયાર થઈ હતી અને તે જોઈએ તો મને તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ વધારે ઈચ્છા થઈ ગઈ અને પછી મેં પાયલને કહી દીધો કે ભાઈ એમ તો મારે તારી સાથે કરવાની કોઈ જ ઈચ્છા ન હતી પરંતુ આજે તો એટલી ખૂબ સુંદર રીતે તૈયાર થઈ છે કે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે

જો તારી હા હોય તો હું તારી સાથે બધું કરવા ઈચ્છું છું અને પછી પાયલા પણ હા કહી દીધું અને પછી અમે બંને પોતાના કપડા કાઢીને બેડ ઉપર સુઈ ગયા અને ત્યાં એકબીજાની ઉપર સૂતા અને પછી ઉપર થી નીચે સુધી બધું અમે કરી લીધો અને પછી અમને કરવાની ખૂબ જ મજા પછી પાયલ કહેતી હતી કે જો મિતેશ હવે જ્યારે હું તને કહું ત્યારે અહીં હોટલમાં આવવાનો રહેશે અને જ્યારે બંને આવું કહ્યું એટલે મને ખૂબ જ મજા આવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *