પાયલ ને તેના ઘરમાં તેના પતિની ગેરહાજરીમાં આખી રાત પાછળથી લબલબાવી.

nation

મારું નામ મયુર છે હું 30 વર્ષનો છું અને હાલ કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું મારે લગ્નને પાંચ વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અને વારંવાર મારી પત્ની બહાર રહેતી હોય છે

જેના કારણે હું બીજે પણ સંબંધ ધરાવું છું કારણ કે મારી પત્ની જ્યારે બહાર રહે છે ત્યારે મને ગમતું હોતું નથી અને તે હંમેશા ઘણા મોટા સમય માટે બહાર જતી હોય છે

જેને કારણે મને ખૂબ જ કંટાળો આવતો હોય છે અને તેના કારણે હવે મેં મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ શોધી લીધી છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું નામ પાયલ છે તમે તેની ઉમર માત્રને માત્ર 23 વર્ષની છે

અને તેની સાથે મને ખૂબ જ મજા આવે છે કારણ કે હું તેની સાથે બધું કરતો હોઉં છું અને તે પણ મને બધું કરવા દેતી હોય છે જેના કારણે તે મને ખૂબ જ ગમે છે

પાયલ સામાન્ય રીતે તેના ઘરની અંદર મને લઈ જતી નથી કારણ કે તેનું કહેવું છે કે જ્યારે હું મારી પહેલી પત્ની છોડી દઈશ ત્યાર બાદ તે મને ઘરની અંદર લઈ જશે અને લગ્ન કરવાના છે તો મને લાગે છે પરંતુ એક વખત થયું એવું કે પાયલ જે છે તેના પણ લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને તેના પતિને પણ વસ્તુ ખબર નથી નક્કી કર્યું છે

કે હું મારી પત્નીને અને પાયલ તેના પતિને બંનેને દિવસ આપી દેશે અને ત્યારબાદ અમે બધું અને લગ્ન કરી લઈશું પરંતુ તેને પહેલા પણ અમે સંબંધમાં રહ્યા છીએ અને રહેવાની મને ખૂબ જ મજા આવે છે

એક વખત જ્યારે મને ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ રહી હતી ત્યારે હું પાયલને ફોન કરીને ફોન કરીને મેં તને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે બધું કરવાની છે હું તો તને સાથ આપીશ એવું હોય તો એક કામ કર મારો પતિ આજે મારા ઘરે નથી એટલે તું મારા ઘરે આવી જા.

આપણે બંને બધું કરીશ મને હું તેના ઘરે જતો રહ્યો તમને હું તેના ઘરે ગયો એટલે ખુબ જ સરસ વસ્તુ અને કપડાઓ પહેર્યા હતા અને ત્યાર બાદ તો એના ઘરમાં તેની પત્ની ગેરહાજરી હતી અને પછી તો શું હતું મેં તેને આખી રાત પાછળથી લબ લબાવી નાખી અને તેને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી તે મને કહી રહેતી હતી કે મયુર હજુ તને બધું કરવાનું છે

કારણ કે મારો પતિ તો મને મજા આપી શકતો નથી મારો પતિ તો માત્ર બે થી ત્રણ મિનિટની અંદર તેનું નીકળી જતું હોય છે પરંતુ મયુર તુ એક એવો વ્યક્તિ મને ચારેક કલાક સુધી ધક્કો પાડી દેતો હોય છે અને મયુર તું જ્યારે આવે છે ત્યારે હું થાકતી હોવ છું જેથી મને ખૂબ જ મજા આવે છે અને પછી તો મેં તેને રાતોરાત પાછળથી ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *