પાયલ તેના વાળની લટોને ગોળ ગોળ ફેરવતી મારી પાસે આવી અને કહ્યું આજે મે બ્લેક કલરની પહેરી છે ચલ તને હું મજા આપુ.

GUJARAT

મારું નામ આકાશ છે હું 25 વર્ષનો છું હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને મારી એક ફ્રેન્ડ છે તેનું નામ પાયલ છે અને પાયલ ખુબ જ સરસ લાગે છે તો તેનું કદ ખૂબ જ નાનું છે અને તે ખૂબ જ પાતળી છે

પરંતુ તેના આગળના જે છે અગ્રભાગ ખૂબ જ મોટો છે અને પાછળથી પણ તેનો ફિગર ખૂબ જ સરસ દેખાય છે ઘણા બધા લોકોની ઈચ્છા છે કે પાયલ સાથે તે બધું કરે પરંતુ પાયલ કોઈને ભાવ આપતી નથી

પરંતુ હા પાયલ મને ખૂબ જ ભાવ આપે છે કારણ કે હું ખૂબ સરસ લાગું છું અને પાયલ સાથે મારા સારા રિલેશન પણ છે મને તો લાગે છે કે પાયલ થોડાક સમયની અંદર જ બધું જોઈ શકીશ

પરંતુ એક વખત થયું કે પાયલ એક વખત મારી પાસે આવી અને તેની વાળંદ ઇલેક્ટ્રોનો ફેરવતી હતી એટલે મેં તને કહ્યું કે આદર્શ સારી ના કહેવાય આવું ના કરે આનો મતલબ એક અલગ જ થાય એટલે મને પૂછવા લાગી કે આનો શું મતલબ થાય આનો શું મતલબ થાય પરંતુ મેં તને કંઈ જણાવ્યું નહીં અને કોલેજની અંદરથી નીકળી ગયો

પરંતુ એક વાર જ્યારે હું કોલેજની અંદરથી નીકળતો હતો ત્યારે તેની ગાડી બગડી ગઈ હતી એટલે તેને મને કહ્યું કે તું મને મારા ઘર સુધી મૂકી શકે એટલે મેં તેને તરત જ હા પાડી એને કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં અને હું તેને ઘર સુધી મુકવા વગર જોયું તો તેના ઘરે કોઈ હતું નહીં અને તને કહ્યું કે ચલ તારે ઘરમાં આવું હોય તો નાના તારા ઘરે કોઈ નથી તો મારે થોડું હોય

પરંતુ તેને કહ્યું કે ના ના આવું હોય તો આવે એટલે મેં પણ મોકો જોઈને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં ચલ હું તારા ઘરની અંદર આવું છું અને જ્યારે હું તેના ઘરની અંદર ગયો તો તમારી પાસે પાણી લઈને આવી અને

મને કહ્યું કે આજે મે બ્લેક કલરની પહેરી છે તે કેવા કલરની પહેરી છે તેવું કહીને તે મને અંદર લઈ ગઈ મેં કહ્યું કે આ તું શું કરી રહી છે તેણે કહ્યું કે કઈ નઈ તું એકદમ શાંતિ રાખ અને મેં શાંતિ રાખ એટલે તેને તરત જ મારા કપડા ઉતારી નાખ્યા અને ત્યારબાદ મને તેણે ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *