પાયલ મે ડોગી સ્ટાઇલ ની અંદર ત્રણેક કલાક સુધી મજા આપી

about

મારું નામ ધર્મેશ છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે હું એક ઓફિસમાં કામ કરું છું અને મારી સાથે મારી બાજુની ચેર ઉપર બેસવાની પાયલ પણ ઘણા સમયથી મારી સાથે કામ કરે છે અને અમે એકબીજાના ઘણા સમયથી ઓળખતા છીએ અને સારી એવી ફ્રેન્ડશીપ પણ અમે કરી ચૂક્યા છે પરંતુ હવે ઘણો સમયથી લગભગ ત્રણ ચાર મહિનાથી તે જ્યારે ઓફિસે આવે છે

ત્યારે તેનું ખૂબ જ વર્તન બદલાયેલું હોય છે તેથી મને ઘણો વિચાર આવે છે કે હવે આને શું થવા લાગ્યું કે તે આવો આવું કરે છે પછી મેં તને એક દિવસ પૂછ્યું કે તું તને હવે શું થાય છે તેને મને કંઈ જવાબ ન આપ્યો

પરંતુ જ્યારે તેને મને જવાબ ન આપ્યો ત્યારે મને તેના પ્રત્યે ખૂબ જ કંઈક થવા માંડ્યો અને તે પહેલાં કરતાં ખૂબ જ સુંદર દેખાવા લાગી છે તેથી હવે મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ હું તેને કઈ રીતે કહું તેનો હું ઘણો સમય થઈ વિચાર કરતો હતો અને પછી એક દિવસ એવો આવ્યો કે મારી ઓફિસમાં અમારી આજુબાજુના કોઈ આવ્યા ન હતા

પૂજા અને હું અમે બંને એકલા જ આવ્યા હતા તેથી મેં તેને બધું પૂછ્યું હતું અને તેને કહ્યું કે જો પૂજા મને ત્યારે પ્રત્યેક ખૂબ જ આકર્ષણ થાય છે અને મારી સાથે બધું કરવું છે. જો તારી પણ હા હોય તો મારે તારી સાથે કરવું છે અને પૂજા કહેવા લાગી કે હા મને પણ ઘણા સમયથી તમારા પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે અને મારે પણ તમને કહેવું હતું પરંતુ હું તમને કહી ના શકતી હતી

પરંતુ હવે તમને મને કહો કે ક્યારે અને કેવી રીતે કરવાનું છે અને પછી મેં કહી દીધું કે કાલે એક રૂમ છે ત્યાં હું તને એડ્રેસ આપી દઈશ ત્યારે ત્યાં પહોંચી જવાનું રહેશે અને પછી બીજા દિવસે પૂજા ત્યાં પહોંચી ગઈ અને પછી જ્યારે પૂજા પહોંચી એટલે ધર્મેશ તો ત્યાં પહોંચી ચૂક્યો હતો અને પછી તેને કહ્યું કે હવે મારાથી રહેવાયું નથી ચાલતું રૂમમાં ચાલ એમ કરીને રૂમમાં પહોંચી ગયા

જ્યારે અમે રૂમમાં પહોંચી ગયા એટલે મેં પૂજાને કહ્યું કે મારે તો બીજી કોઈ સ્ટાઇલમાં કરવું નથી પરંતુ મારે ડોગી સ્ટાઇલમાં જ કરવું છે જો તારી હા હોય તો તું તારા બધા કપડા કાઢીને ડોગી સ્ટાઇલ કરી લે અને પછી પૂજાય પણ તેના બધા કપડા કાઢીને ડોગી સ્ટાઇલ માટે સુઈ ગયો અને પછી મેં પણ તેને ડોગી સ્ટાઇલમાં ઉછારી ઉછાળીએ ખૂબ જ મજા કરાવી

અને તેને કહ્યું કે જો પહેલી મુલાકાત ડોગી સ્ટાઇલમાં થઈ અને આટલી મજા આવી તો મને વિશ્વાસ છે કે બીજી મુલાકાતમાં બીજી અલગ અલગ પોઝીશનમાં આપને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *