પાયલ ને મારી ગાડી માં ફાર્મ હાઉસ પર લાવી ને આગળ અને પાછળ થી મજા આપી.

about

મારું નામ જેનીશ છે 34 વર્ષનો છું અને મારા લગ્નને હજી બે વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ મને મારા લગ્ન જીવનની અંદર ઘણી બધી મજા આવતી નથી કારણ કે મારી પત્નીને ઘણી બધી વખત બધું કરવાનું પરંતુ તે કરી શકીએ નથી અને જેના કારણે મને ઘણી બધી તકલીફો થતી હોય છે. હું તારી મા વારંવાર જણાવું છું કે મને આ તકલીફો થઈ રહી છે

પરંતુ તે મને ના પાડે છે અને તે ખાઈ શકે મારી તેવું કંઈ કરવું નથી હું તમને કહું તો એક વર્ષની અંદર મેં તેની સાથે માત્ર ને માત્ર ચાર થી પાંચ વખત બધું કર્યું હતું જેના કારણે મને ઘણી બધી રીતે સમજાઈ છે જેના કારણે હવે હું તને બોલાવતો નથી અને તેને ડાઈવર્સ પણ આપવા માંગતી નથી જેના કારણે હવે હું તેને બતાવતો નથી અને સામાન્ય રીતે બહાર જ બધી છોકરીઓ જ હોય છે

તેની સાથે બધું કરતા ઓછું પહેલા તમારી સમસ્યા આવી હતી કે સામાન્ય રીતે હું પૈસા આપીને બધું કરતો હતો પરંતુ ત્યારબાદ મને ખબર પડી કે હું તો આટલો હેન્સમ દેખાવ છું. અને 34 વર્ષથી હું આટલો સારો દેખાવ મળી રહેશે ત્યારબાદ મેં સામાન્ય રીતે ગર્લફ્રેન્ડ હતી તેને બનાવી લીધી અને ગર્લફ્રેન્ડ પણ ખુબ જ સરસ હતી તેને હજી સુધી તેની સાથે મજા આવતી હતી

એટલે તમે તેની સાથે બધી વાતો કરવાની ચાલુ કરી અને તેને પણ મારી સાથે પૂછે તો તેને મારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ મારી સાથે નથી એટલે મેં તને કહી દઉં કે હા મને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નથી આપણે આ બધું વસ્તુ ઘણી બધી મજા લેશો પરંતુ પાયલ ઘણી બધી વખત ત્યારે જ આવતી હતી જ્યારે મારો વિકેન્ડ ચાલતું હોય તો બહુ રજા પર હોવ ત્યારે અને ઘણી બધી વખત ઘણી બધી મજા કરાવતી

બીજી વસ્તુ એ પણ હતી કે તમારી પાસે પૈસા નથી પરંતુ હું તેને ઘણી બધી વખત પૈસા પણ આપતો અને તેને કોઈ વસ્તુ ખાવી હોય તો હું પણ તેને ખવડાવતો ના અમે બંને ઘણા બધા મજા સામાન્ય રીતે હું તેની સાથે ઘણો બધો ખુશ રહેતો હોય તો પહેલા મેં એવું વિચારેલું હતું કે મારે તેની સાથે લગ્ન કરવા નથી પણ ત્યારબાદ મેં વિચારી લીધું હતું કે મારે તેની સાથે લગ્ન કરવા છે

કારણ કે તેની સાથે મને ઘણી બધી મજા આવતી હતી અને જેના કારણે મને પણ તેની સાથે મજા આવી ગઈ હતી અને હું તેની સામે મજા માણવા માંગતો હતો ને પછી તો શું હતું ત્યારબાદ પાયલ મારી પાસે એક વખત આવી અને મેં તેને ગાડીમાં લઈને ફાર્મ હાઉસ ઉપર લઈ ગયો મારા ફાર્મ હાઉસ પર લઈ જઈને મેં તેને ત્યારબાદ ફાર્મ હાઉસ રૂમમાં લાગ્યો અને તે મને તરત જ ચોટી ગઈ અને તેને મારી સાથે જે કરવું હોય તે કરી શકે છે અને પછી તેની સાથે બધી મજા માણવાની હતી તેણે તરત જ બંધ કરી દીધો અને મેં પણ તરત જ લાઇક બંધ કરી દીધી.

મેં હજુ મારા કપડા બદલવાનો જેના કારણે હજી કપડાં બદલવા જતો હતો ત્યાં તો તેણે તરત બદલાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી એટલે મેં તેને કહ્યું કે કેમ હજુ કપડા નથી બદલાવાના એટલે તેને મને કહ્યું કે હવે તો તારે કપડાં કાઢવાના છે હવે બદલાવાના થોડા હોય હવે તો આ બધું કરીને ત્યારે તારે કપડાં બદલવાના છે તેમ કરીને તે મારી પાસે આવીને તરત જ મારી માથે ચડી ગઈ અને તારા માટે મને ભારે મઝા આવવા લાગી પછી તો હું તને કંઈ બોલ્યો નહીં પરંતુ તેને મને ત્રણ કલાક સુધી ભારે મજા આપી અને મને પણ તેની સાથે ઘણી બધી મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *