પત્ની કે ગર્લ્સફ્રેન્ડને બેડ સુધી ખેંચી લાવવી હોય તો અજમાવો આ ઉપાય ,એકવાર ખોલશો અને જોઈ લેશે તો સીધી બેડરૂમમાં ખેંચી જશે

about

પ્રશ્ન. મને સાઇકલ ચલાવતી વખતે એ ડર રહે છે કે મારું સિલ તૂટ્યું તો?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે સાયકલ ચલાવો છો ત્યારે તમને તેઓ ડર રહેતો હોય છે કે તમારું તૂટી ગયું તો તેની અંદર તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માંગીશ કે હાલનો જે આધુનિક સમય છે તે અંદર પણ ઘણા બધા લોકોને એવું છે કે સામાન્ય રીતે જે હોય છે તે તૂટી ગયેલું હોય છે તો તેવા સમયની અંદર તેને કોઈ બીજા લોકો સાથે બધું કરેલું હશે

પરંતુ હકીકત જે જોવા જઈએ તો તેની અંદર એવું હોતું નથી કે સામાન્ય રીતે એક પ્રકારે કહી શકાય કે તે વસ્તુ સ્વતંત્ર ખોટી છે અને તેવું ના હોવું જોઈએ પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે લોકો આવું માનતા હોય છે પરંતુ તેમને ન માનવું જોઈએ સાયકલ ચલાવતી વખતે તમને ડર રહેતો હોય તો તે તમારે કાઢી નાખવો જોઈએ અને તમે જે કરવું હોય તે કરી શકો છો

તમને કોઈ રોકવા વાળું હોતું નથી અને કોઈ રોકે તો પણ તમે તેને કહી શકો છો એટલે તમારે તે વસ્તુ ગભરાવાની કોથમકારે જરૂર નથી અને તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમારે કોઈ પણ ડર રાખવાનો જરૂર નથી અને સામાન્ય રીતે તમારો જે પાર્ટ હશે તે પણ બધું સમજતો હશે એટલે તમારે તેવું જ રીતે તો ગભરાવાની કોઈ જરૂર જ નથી. કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે

કે તમને કેવી રીતે જ કરશે કે તમારું તૂટી ગયું છે તમે કોઈ બીજા વ્યક્તિ સાથે ભૂતકાળની અંદર બધું કરેલું હશે એટલે તમારે કરાવવાની જરૂર નથી તમે જે કરવું હોય તે કરી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકાર વાંધો નથી.

પ્રશ્ન. શું હું મારાં પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં કોઇ સોફ્ટ વસ્તુઓને અંદર નાખીને મજા લઈ શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટની અંદર તમે કોઈ સોફ્ટ વસ્તુ નાખીને તમે અંદરથી મજા લઇ શકો કે કેમ તો તેની માટે હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમે કોઈપણ એવી વસ્તુ નાખી શકતા નથી ઘણા બધા લોકોને એવો વહેમ હોય છે કે સામાન્ય રીતે તેઓને મજા લેવી હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો અને તમને લાગતું હોય છે કે તમે આ વસ્તુ કરી શકશો

પરંતુ તે વસ્તુ સ્વતંત્ર ખોટી છે અને તે તમે કરી શકતા નથી. સામાન્ય રીતે હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે પ્રાઇવેટ પાર્ટ ની અંદર તમે કોઈ વસ્તુને નાખો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે અને તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તમે આ વસ્તુ નથી કરી શકતા તમારે તો મજા લેવી હોય તો સમંદર રીતે બજારની અંદર કેટલાક રમકડા પણ ઉપલબ્ધ છે

તે રમકડા તમે લઈ શકો છો અને ત્યારબાદ તેની સાથે તમે મજા માણી શકો છો. તેવું તમે કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકશો. એટલે તમારે તે વસ્તુઓ વિશે વિચારવાની જરૂર છે

અને ત્યારબાદ તેમાં તમારે આગળ વધવું જોઈએ પરંતુ વિગત તરીકે તમારે આ વસ્તુ ન રાખવી જોઈએ તમે વિકલ્પ તરીકે આ વસ્તુને રાખો છો તો તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારે મજા કારણ કે તે વસ્તુ છે તે તમારી રીતે હાઇજેનિક ને પણ નુકસાન કરે છે અને સમગ્ર રીતે તમારા પાઠને પણ નુકસાન થાય છે એટલે એવું ન કરવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *