પત્ની કે ગર્લ્સફ્રેન્ડને બેડ સુધી ખેંચી લાવવી હોય તો અજમાવો આ ઉપાય ,એકવાર ખોલશો અને જોઈ લેશે તો સીધી બેડરૂમમાં ખેંચી જશે

about

મારું નામ હર્ષ છે હું 27 વર્ષનો છું. પ્રાઇવેટ ઓફિસની અંદર જોબ કરું છું અને મને મારી પ્રાઇવેટ ઓફિસની અંદર જોબ કરવી ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે તે પ્રાઇવેટ ઓફિસ અમારે કામ કરવાનું છે

પરંતુ એટલા માટે ત્યાં ઘણી બધી છોકરીઓ પણ આવે છે અને ઘણી બધી મારી આસિસ્ટન્ટ પણ આવે છે અને તેની સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે આમ તો સામાન્ય રીતે મને કંઈ કરવા દેતી નથી પરંતુ જ્યારે તેઓને બધી ઓફર કરતો ત્યારે તે માની જતી હોય છે જેના કારણે મને ખૂબ જ ગમે છે મારી ઓફિસ જે છે

તેની અંદર મારે જેના કારણે તેની સાથે મને ખૂબ જ ગમે છે તે જ્યારે શર્ટ પહેરે છે ત્યારે તે ખૂબ જ પહેરે છે જેના કારણે તેનો જે આગળનો ભાગ હોય છે તે સ્પષ્ટપણે દેખાતું હોય છે અને મને પણ તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે મારી ઓફિસની અંદર જે બોસ થી ઘણી બધી વખત મને ગંદા ઇશારાઓ કરતી હોય છે

પરંતુ તેની ઉપર ધ્યાન આપતું નથી મને એવું લાગતું હોય છે કે કદાચ તે મારું પ્રમાણિકતાની પરીક્ષા લઈ રહ્યું અથવા તો મારી ચારિત્ર ની પરીક્ષા લઈ રહી હોય તેવું મને લાગે છે જેના કારણે મને તો તે ખૂબ જ ગમે છે અને મારી તો તેની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તેવું વિચાર ન હોય તેની પાસે જતો નથી અને મને પણ ખૂબ જ અંદરથી કંઈ થતું હોય છે

પરંતુ હવે એક વખત જ્યારે સાંજનો સમય હતો તેવા સમયની અંદર તમારી બોલાવી અને મારી સાથે તે વાતચીત પર લાગી ગયો અને તેને મારી સાથે મજા આવી રહી હતી સામાન્ય રીતે તમારું કામ પૂરું થઈ ચૂક્યું હતું અને ઓફિસની અંદર પણ કોઈ મોટું કાલે હું અને મારી બહુ જતી જેના કારણે અમે બંને વાતો કરી રહ્યા હતા એ વખત થઈ ગયો કે તે મને ગંદા વિચાર કરી રહી હતી

અને કોઈ નહોતું એટલે હું તેની પાસે ગયો અને તેની પાસે જઈને મેં તેને માતાને માત્ર કહ્યું કે હું બોલો શું કરવાનું છે એટલે તેને મને એટલું ઓફિસમાં દરવાજો બંધ કરી દો એટલે મેં ઓફિસના દરવાજો બંધ કરી દીધો અને પછી તો શું હતું તે મારી પાસે આવીને તે મને ભેટી ગઈ અને તે મને માત્ર ને માત્ર છે પરંતુ તે મને સંતોષ આપી શકતો નથી

તો મને સંતોષ આપી શકીશ અને પછી તો શું હતું મેં તેમને કહી દીધું કે હા હું તમને સંતોષ આપી શકીશ અને ત્યારબાદ મેં તેમને ઓફિસની અંદર જ આખી રાત ભારે મજા આપી અને તેમને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *