પરીને બગીચા ની અંદર બોલાવી અને પછી તેની પાછળની સાઈડ એક ઝાડ નીચે તેની સાથે ઝડપી શરીર સુખ માણ્યું.

about

મારું નામ દિવ્યેશ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું નામ પડે છે તેની ઉંમર 25 વર્ષની છે અમે બંને એકબીજાને સાથે બે વરસ છે રિલેશનશિપમાં છે ને અમને એકબીજા સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે

બે વર્ષથી અમે બંને રાહ જોઈએ છીએ કે કોણ કહેશે કે કોને કરવુ છે પણ તમને બંને ને એટલી શરમ આવે છે કે અમે કંઈ નથી શકતા કે અમારે કરવું છે પરંતુ હવે મારાથી રહેવાતું નથી મારે તો ખૂબ જ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે અમે બંને બે વર્ષથી એકબીજા સાથે રિલેશનશિપમાં હોવાથી કિસ તો કરતા જઈએ છીએ પરંતુ આગળ કોઈ વાત બધી નથી

અને હવે આગળ થોડી વાત વધારે છે એવું લાગી રહ્યું છે અને તેથી મેં એક દિવસ થોડી આયોજન કર્યો અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ પરી ને મળવા માટે બોલાવી તો તેને કહ્યું કે જો દિવ્યેશ હું આજે થોડી વ્યસ્ત છું

મારા ઘરે મહેમાન આવ્યા છે તેથી હું બહાર આવી શકું તેમ નથી તો હું તને બે દિવસ પછી ફોન કરો મારા માટે હજુ બે દિવસ વધી ગયા અને ખબર જ ના પડતી હતી કે હું કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકીશ અને પછી મેં તો કીધું અને ત્યાં તો પરી એ ફોન કટ કરી નાખ્યો પછી મેં તો બે દિવસની રાહ જોઈએ.

ત્યાં તો બે દિવસ પછી પરી નો ફોન મારા ઉપર આવ્યો અને પછી તો મને જ આપી દીધો ત્યાં બગીચામાં મને મળવા માટે બોલાવ્યો હતો અને મારો પણ તે જ વિચાર હતો કે હું તેને એ જ બગીચામાં બોલાવો અમે બંને બગીચામાં મળ્યા બગીચામાં મળ્યા બાદ બંને બેઠા હતા અમે બંને સાથે મળીને થોડો નાસ્તો કર્યો અને પછી મેં પડીને કહ્યું કે ફરી હવે બંને બે વર્ષ પૂરા થયા

હવે મારે તારી સાથે શરીર સુખ માણસ માટે તૈયાર છે અને પરીએ પણ હા કહી દીધું અને પછી મેં પરીને બગીચાની પાછળની સાઈટ લઈ ગયો અને ત્યાં જોયું તો એક ખૂબ જ મોટું ઝાડ હતું કે ત્યાં પાછળની સહિત કોઈ ઊભું હોય તો કોઈ દેખાય પણ ન શકે

એવું મોઢું ઝાડ હતું ત્યાં પાછા હું લઈ ગયો અને પછી મેં પડીને તેના કપડા કરવા જણાવ્યું અને તે તેને નીચેના કપડા કાઢ્યા અને મેં પણ મારા નીચેના કપડા કાઢ્યા અને પછી અમે બંને એકબીજા સાથે બગીચાની પાછળ શરીર શોખ મળે

અને પછી ફરી કહેતી હતી કે કે મને તારી સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે હજુ જોરમાં કર પછી તો મને ખૂબ જ આવવા લાગી પછી તેની સાથે ખૂબ મજા કરી અને કરાવી અને પછી બંને નક્કી કર્યું કે હવે આપણે થોડા થોડા દિવસે અહીં મળતા રહીશું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *