પરી સાથે શ-રીર સુખ માણી રહ્યો હતો ત્યાં એક 22 વર્ષની યુવતી બેડરૂમમાં ઘૂસી, ઉતરી ગયો

about

પ્રશ્ન. શું હું ૨૨ વર્ષની ઉંમરમાં મારા બોયફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધી શકું?

22 વર્ષની ઉંમરમાં તમે તમારા બોયફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધી શકો કે કેમ તું તો માગું છું કે તમે બાંધી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ કરે કોઈ ના પાડવાનો નથી સામાન્ય રીતે તમારી ઉંમર 22 વર્ષની છે અને કોઈ પણ છોકરી જ્યારે 20 વર્ષની ઉપર થઈ જતી હોય છે તેની રીતે સ્વતંત્ર હોય છે અને તેને ગમતું હોય તે કરી શકે છે

એટલે તમે ગમતી વસ્તુ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારે તે જાણવું જોઈએ કે તમારો બોયફ્રેન્ડ સામાન્ય રીતે છે તે તમારી સાથે સંબંધ બાંધવા માંગે છે કે કેમ તે પણ તમારે જોવું જોઈએ પરંતુ તમારી સાથે માત્રને માત્ર સંબંધ બાંધે છે એમને પ્રેમ કરે છે તે પણ તમારે જવું જોઈએ જો તમે તેને પ્રેમ કરતા હોય અને પ્રેમને કારણે તમે આ બધી વસ્તુ કરતા હોય તો પહેલા તમારે તે બધું જોવું પડશે

પરંતુ તમે માત્ર મજા લેવા માંગતા હોય તો તમે તેમની સાથે મજા લઇ શકો છો તે માટે મને કોઈ પણ પ્રકારે ના પાડવાનું નથી અને પરંતુ તમારી સામે હોવી જોઈએ ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ આ બધી વસ્તુ કરો છો

તો તમને વાંધો નહીં આવે બધું કરી શકશો એટલે તમારે તે વસ્તુ ધ્યાન રાખવી પડે તેની સાથે બધું કરવું પડે તમે આવું કરો છો ઘણી બધી મજા આવશે અને તમે પણ તેમની સાથે મજા લઈ શકશો પણ તમારી સાથે મજા આવશે એટલે તમારે આ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો કોઈ વાંધો નહીં આવે.

પ્રશ્ન. મારું ફિગર ઘણું મોટું છે હું સાડીમાં સારી લાગી શકું કે પેન્ટ શર્ટ માં?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારો ફિગર ઘણું મોટું છે અને તમે સાડીમાં સારી લગાવો પેન્ટમાં તો તેની માટે હું તમને તમારી ઉપર આધાર રાખે છે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હોય છે તેઓને એવું હોય છે કે પોતે તે શર્ટ પેન્ટ ની અંદર સારી લાગે છે પરંતુ તે તો સામાન્ય રીતે એવી વાત થઈ જાય છે કે તે વ્યક્તિ જે હોય છે ત્યારે સારી લાગતી હોય છે જ્યારે તે નાની હોય છે અથવા તો તે કોઈ ફંક્શનમાં જવાનું હોય

અથવા તો કોઈ મોટા હોય ફંકશનમાં જવાનું હોય તો સામગ્રી આપણા ભારતની વાત કરવામાં આવે તો છે. છોકરી હોય છે તે સાડીની અંદર વધારે સારી લાગતી હોય છે અને વધારે મોટું હોય તો સામાન્ય રીતે તમે સાડીની અંદર જઈ શકો છો

પેન્ટ અને શર્ટ પહેરી શકતા નથી. તમે આવું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર સાડીની અંદર રહેવું જોઈએ તેની અંદર તમે ખૂબ જ સરસ લાગો છો પરંતુ અભિગમ છે તમારે બંને વસ્તુ જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ બીજા લોકોને પણ તમારે પૂછી જોવું જોઈએ ત્યારબાદ તમે પૂછો છો અને ત્યારબાદ તમને મળે છે

તે વસ્તુ સાચી કહેવાય પરંતુ અત્યાર સુધી તો હું તમને માત્ર કહું છું કે તમારે સાડી નો પ્રયોગ કરવો જોઈએ તમે સાડીના પ્રયોગમાં રહો છો તો તેવા સમયની અંદર ફિગર મોટું હોવાથી તમે ખૂબ જ સારા લાગો છો અને તમારું શરીર ભરાવદાર છે તો તમે સાડી પહેરી શકો છો તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારની વાંધો પડવાનો નથી એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું કહું છું કે તમારે સાડી પહેરવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *