પહેલીવાર શ-રીર સુખ માણતી વખતે છોકરીને કેવું લાગે છે? આ કોલેજની છોકરીએ જણાવ્યો પહેલી અનુભવ

Uncategorized

પ્રશ્ન. શું હું મારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ લાંબો કરવા કોઈ કેપ્સ્યુલ લઈ શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો પ્રાઇવેટ પાર લાંબુ કરવા માટે તમે કોઈ કેપ્સુલ લઈ શકો કે કેમ તો હું તમને મળવું છે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો કે તમારે તે લાંબુ કરવું છે તેની માટે તમારે શું કરવું તેની માટે કોઈપણ પગાર લેવાની જરૂર નથી તમે બીજી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને જેના દ્વારા તમે બધું કરી શકો છો

પરંતુ હવે તમે કરી આવજો કે તમારે લાંબુ કરવું છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તેની માટે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. તમારો પ્રાઇવેટ તમારે લાંબો કરવો હોય તો કોઈ કેપ્સુલ લેવાની પણ જરૂર નથી તમે તેની માટે બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકશો અને તેમાં તમે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી પહેલી તો વસ્તુઓ છે

કે તમે સામાન્ય રીતે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તેના દ્વારા મસાજ કરી શકો છો જ્યારે તમે દરરોજ મસાજ કરો છો ત્યારે તેવા સમયમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમે મસાજ કરો છો તેવા સમયમાં તમારું જે હોય છે તે ખૂબ જ મજબૂત થતું હોય છે અને બીજી વસ્તુ પણ કરી શકો છો જેના કારણે તમને ઘણી બધી મજા પણ આવશે અને તમે બીજી વસ્તુ પણ કરી શકશો એટલે તમે તે વસ્તુ કરો તો તમને કોઈ પણ પગાર વાંધો નહીં પડે સરળતાથી બધું થઈ જશે બાકી તો તમે કેપ્સુલ છો તે જ્યાં સુધી તેનો કોઈ પાસે ત્યાં સુધી લાંબુ થશે તેમ થઈ જશે એટલે તે તમારે જોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. શું વધારે પ્રમાણ માં ખરાબ વિડિયો જોવાથી મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે શું વધારે પ્રમાણમાં ખરાબ વિડિયો જોવાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકોને એવું થતું હોય છે કે શા માટે તે જેવો ખરાબ વિડિયો જોતા હોય છે

તો તેવા સમયમાં તેમણે કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તેઓને કંઈ થવાનું નથી પરંતુ તમને માત્ર એટલું માગું છું કે વધારે પ્રમાણમાં જ્યારે તમે જુઓ છો ત્યારે તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે અને ઘણી બધી સમસ્યાઓ તમને થવાની હોય છે પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેના કારણે તમને બધું થઈ શકે છે પરંતુ તેની ઉપર તમારે થોડું ધ્યાન આપવું પડે

તમારે બધી વસ્તુઓ કરવી પડે બીજી વસ્તુ પણ છે તો તમે જ્યારે સમયમાં તમને ખરાબ સમસ્યાથી થઈ શકે છે તે માનસિક સમસ્યા હોય છે એટલી બધી હોતી નથી અને માનસિક સમસ્યા તમને એવી થઈ શકતી હોય છે કે તમારા કામમાં તમારે ધ્યાન નથી રહેતો

અને સરળતાથી તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતા છો અને જેના કારણે તમે ખરાબ વિડિયો જોવો છો તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકતી હોય છે એટલે તેમાં શું તમારી વિચારવી જોઈએ તમે તે વસ્તુ કરો છો તો તમે કોઈપણ કાર્ય વાંધો નહીં પડે ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તમારે તે વસ્તુ જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમારે કઈ વસ્તુ કરવી પડે જેથી તમને કોઈ વાંધો ન થાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *