પહાડોની વરચે એક ખાલી રૂમ ની અંદર માનસી ની સાથે ત્રણ કલાક સુધી મજા માણી.

GUJARAT

મારું નામ સુશીલ છે હું 27 વર્ષનો છું અને મારી કોલેજ છૂટી તેને હજુ બે વરસાદ થયા છે હાલ હું એક કંપનીની અંદર જોબ કરું છું અને મને કંપનીની અંદર જોબ કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે

કારણ કે કંપનીની અંદર માત્ર પુરુષો નહીં પણ સ્ત્રીઓ પણ આવે છે અને ઘણી બધી સ્ત્રીઓની વરચે મને ખૂબ ગમે છે કારણકે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ કુવારી છે અને કુવારી સ્ત્રીઓ સાથે મને કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

પરંતુ સુધી મારી પાસે આવેલી નહોતી અને તે સ્ત્રીઓ કઈ કરવા માંગતી નથી જેના કારણે ખૂબ જ દુઃખી રહેતો હતો પરંતુ મને નથી ખબર કે મારી ઓફિસની અંદર જ એક સ્ત્રી એવી છે

જે મારી પાસે આવશે અને તે જઈ હતી તે સ્ત્રી તો ના કહી શકાય પરંતુ છોકરી હતી કારણ કે તેની ઉંમર હજી 24 વર્ષની હતી અને મારી ઉંમર 27 વર્ષની હતી મારી કરતા

તો આ વારંવારથી ચાર વર્ષ નાની હતી પરંતુ તેનું ખૂબ જ મોટું હતું અને મને તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની હતી આમ તો વારંવાર જ્યારે આવતી ત્યારે હું તેને શોર્ટ સ્કર્ટની અંદર જોતો હતો અને તેની અંદર તો તે ખૂબ જ સરસ ફોટો દેખાતી હતી

અને ઉપર જ રીતે શર્ટ પહેરતી હતી તેના અંદર તેને કઈ વસ્તુ પહેરેલી છે તે પણ તેનો કલર દેખાતો હતો જેના કારણે વારંવાર હું તેને ટાંકી શકતો હતો પરંતુ એક વખત થઈ ગયો કે તમારી પાસે આવીને તેને મને કામ માટે હેલ્પ માંગી એટલે મે તેને કામમાં હેલ્પ કરી દીધી અને જ્યારે મેં તેને હેલ્પ કરી દીધી મેં જેવી તેને હેલ્પ કરી

એટલે તરત જ તેણે મને થેન્ક્યુ કહીને તે ત્યાંથી જતી રહી ત્યારબાદ તેને મને નંબર પણ આપ્યો અને તેણે મને કહ્યું કે મારે તારી સાથે ફરવા જવું છે અને પછી બીજું તો શું હતું?

મેં તને કહ્યું કે આપણે પહાડો ની વચ્ચે ફરવા જઈશું ને ત્યારે બધા મારી નજીક જે પહાડ પડતો હતો તે 200 કિલોમીટર જેટલો દૂર રહે તો અમે 200 km દૂર બહાર ફરવા માટે કયા જ્યારે પહાડો ની અંદર અમે ગયા ત્યારે રિસોર્ટ હતો આ રિસોર્ટ ની અંદર ઘણા બધા ખાલી રૂમમાં હતા તેમાંથી એક રૂમમાં પસંદ કર્યો અને

ત્યાં અમે પૈસા ભરી દીધા અને પૈસા ભર્યા બાદ હું તેને ખાલી રૂમની અંદર લઈ ગયો અને ત્યાં ખાલી રૂમની અંદર પહાડો ની વચ્ચે મેં તને ખૂબ જ મજા આપી અને મને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *