પાડોશમાં રહેતા યુવક સાથે ભાભી ને થયો પ્રેમ: એક દિવસ ભાભીએ યુવકે લલચાવી શ-રીર સુખ માણ્યું…

about

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મારી કરતા ૮ વર્ષ નાની છે જુ તેને કેવી રીતે લબ લબાવતી વખતે મજા આપી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી કરતા 8 વર્ષ નાની છે અને જો તમારે તેને બધું કરવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તમારી ઉંમર કેટલી હોય પરંતુ એવું માનીને ચાલુ છું કે તમારી ઉંમર અંદાજે 30 વર્ષની હશે અથવા તો તેની કરતા પણ તમે મોટા હોઈ શકે અને તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તે તમારી કરતા નાની છે

તો એની સાથે બધું કરવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સામાન્ય રીતે તમારી કરતા ભલે ઉમર નાની હોય તો તેની માટે કોઈ અલગ પ્રોસેસ હોતી નથી અથવા તો કોઈ અલગ પોઝીશન હોતી નથી તમે તેને બિનસ બધું જ કરી શકો છો અને તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કઈ થવાનું નથી. તમે બિન્દાસ જે સામાન્ય રીતે બધાને કરો છો

એ બધા લોકો જે રીતે કરતા હોય છે તે રીતે તમે બધું કરી શકો છો અને તેમને મજા આપી શકાવી શકો છો અને સામેવાળા જે વ્યક્તિ છે તે પણ તમારી કરતાં મોટા નથી નાના છે એનો મતલબ એવો નથી સાવનના છે

તે તમારી કરતા નાના છે એટલે તમે તેની સાથે મજા કરી શકો છો અને બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ ના પાડવાનું નથી એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી કરવા આઠ વર્ષ નાની છે તો તેનો કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા રહેવાની નથી એટલે તમે બધું તેને બધી મુજે અપાવી પણ શકો છો અને તમારે થોડીક વધારે નજીક આપવી પડશે જેથી તેમને વધારે મજા આવે.

પ્રશ્ન. મને હવે મારી ગર્લફ્રેન્ડ પહેલાની જેમ મજા અપાઈ શકતી નથી મારે શું કરવું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ પહેલાની જેમ તમને મજા નથી આપી શકતું તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ પહેલાની જેમ તમને મજા નથી આપી શકતો એટલે તો તમારે તે જાણવું પડશે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ કેમ તમને પહેલા ની જેમ મજા નથી આપી શકતી અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ પગલા લેવા પડશે

પરંતુ તમારે પહેલા એ જાણવાની જરૂર છે કે એવું કેમ થઇ રહ્યું છે તમે તેમની પાસેથી વસ્તુ જાણો તેમની પાસેથી કારણ જાણો કોઈ કારણ શારીરિક પણ હોઈ શકે છે અથવા તો માનસિક કારણ પણ હોઈ શકે છે પરંતુ કયું કારણ છે તે તમારે જાણવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે કારણ જાણી લો છો ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો અને તેમાં કોઈપણ વાંધો આવવાનો નથી તો તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો

પરંતુ તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ પહેલાની જેમ તમને મજા નથી આપી શકતી તો તેની પાછળનું શું કારણ છે તે તમારે જાણવું જોઈએ ત્યારબાદ તમે મજા લઇ શકો છો મજા લેવા માટે તમારે કંઈ પણ વધારે કરી શકવાનું નથી.

સામાન્ય રીતે તમારી તેમને વાત કરવાની છે અને વાતથી તમારે કોઈ નિવારણ લાવવાનું છે અને ત્યારબાદ તે તમને મજા આપી શકશે અને તે જે રીતે કહે છે તે તમારે વસ્તુ સાંભળવાની છે બની શકે કે તમે વધારે વખત બધું કરતા હોય તો તેવા સમયમાં પણ તમને સમસ્યા આવી ગઈ હોય તો તમારે તે વસ્તુ વિચારીને કામ કરવું પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *