પાડોશી સાથે શ-રીર સુખ માણું છું તે પેહલા મારી બ્રા પેન્ટી ઉતારીને 4 પ્લે કરે છે ત્યારે જ મારું પાણી નીકળી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન. મારી માસી ઈચ્છે છે કે હું તેની સાથે શ-રીર સુખ માણું જેથી તે મા બની શકે. મારી મમી તેને સાથ આપીએ છે..મારે શુ કરવુ જોઈએ.

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા માસી ઈચ્છે છે કે તમે તેમની સાથે બધું કરો પરંતુ તમારા તેમાં બની શકે પરંતુ તમારા મમ્મી તેને સાથ આપે છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે આજે પ્રશ્ન છે એ ઘણી બધી વખત બનતો હોય છે જ્યારે સમાજની અંદર આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે ત્યારે ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય છે

એવું કંઈ હોતું નથી ને આવું ના કરે અને લોકો કાઢો પણ આપતા હોય છે પરંતુ મારું તમને માત્ર એટલું જ કહેવું છે કે તમારે તેમને સાથ ના આપવો જોઈએ હું એવું માનું છું

પરંતુ હા પછી તમારી અંગત સમસ્યા છે તમને જો એવું લાગતું હોય કે તમારે તમને સાથ આપવો પડે તો પછી તમે તેમને સાથ આપી શકો છો પરંતુ માત્ર ને માત્ર હું તો એટલો જ છું કે તમારે એવું ન કરી શકું કરવી પડે કારણ કે તમે જ્યારે એવું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તે ખૂબ જ અ કુદરતી વસ્તુ થયેલી કહેવાય જેથી મારું માત્ર એટલું જ માનવું છે કે તમે તેમની સાથે કંઈ કરો નહીં અને પછી તમારી ઉપર છે કે તમે શું કરો છો..

પ્રશ્ન. પાડોશી સાથે શ-રીર સુખ માણું છું તે પેહલા મારી બ્રા પેન્ટી ઉતારીને 4 પ્લે કરે છે ત્યારે જ મારું પાણી નીકળી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે પાડોશી સાથે શરીર સુખની મજા કરો છો પરંતુ તે બ્રા પેન્ટી ઉતારીને ફોર પ્લે કરે છે ત્યારબાદ તમારું પાણી નીકળી જશે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે જો તેવું કરતા હોય ને તમારું આવું થતું હોય તો તમારે સૌ પ્રથમ ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી

તમારી અંદર ઉત્તેજના વધારે પ્રકારની હશે અને તેના કારણે તમને વધુ થતું હશે પરંતુ તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી તમારે શાંતિથી બધું કરતા જવાનું છે અને તમને મજા માણતા જવાની છે તમારે જે પાડોશી છે તે આજે પણ તમારી સાથે બધું કરવામાં આવે છે અને કાલે પણ તમારી સાથે બધું કરવા આવશે પરંતુ તમે તેમાંથી ગભરાશો

તો તમને કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ મળવાની નથી જેથી જોયું તે જતો હોય તો તમારે થોડીક રાહ જોવાની જરૂર છે તમે રાહ જુઓ છો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહી સમસ્યા થવાની નથી અને તમે બધું ધીમે ધીમે કરો એટલે ખબર મજા આવશે અને તમારું પાણી નીકળી પણ જતું હોય તો પણ તેમને તમે મજા આપો જ નથી તમને અનેક ઘણી મજા આવી શકે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *