પડોશણની સાથે તેની પતિની ગેરહાજરીમાં આખી રાત શરીર સુખ માણ્યું.

nation

મારું નામ ભરત છે 29 વર્ષનો છું અને હાલ એક કંપનીની અંદર જોબ કરું છું સામાન્ય રીતે હું જે કંપનીની અંદર જોબ કરું છું ત્યાં છોકરી હોય એટલી સારી હોતી નથી

જેના કારણે મને કોઈ મોકો મળ્યો તો નથી અને સામાન્ય રીતે હું ઘરે આવી જતો રહું છું અને હાથ લારી ચલાવીને અમારું કામ ચલાવી લેતો આવું છું પરંતુ અમારી શેરી ની અંદર પણ કોઈ સારી છોકરી જોવા મળતી નથી

પરંતુ અમારા જે પડોશી છે તેની છોકરી ખૂબ સરસ લાગતી હતી પરંતુ તેઓએ ઘર ખાલી કરી નાખ્યું જેના કારણે હવે તમારા જિંદગીની અંદર મને અંધારું દેખાય છે પૈસા આપીને પણ ઘણી બધી વખત છોકરીઓ પાસે ગયેલો છોકરા ને તો તેમની પાસે જઈને મને એટલી બધી મજા આવતી નથી જેના કારણે હું હવે પણ ત્યાં જવાનું બંધ કરી દીધું છે

પરંતુ થોડાક સમય પહેલા એક પડોસન મારી બાજુમાં રહેવા આવેલી છે તે પડોસન ખૂબ સરસ લાગે છે પડોસનનો એક પતિ પણ છે એટલે કે તેના લગ્ન થઈ ગયા છે પરંતુ હજી સુધી તેને છોકરા નથી

તેની ઉંમર અંદાજે 32 વર્ષની હશે અને મારી કરતા બે થી ત્રણ વર્ષ મોટી છે તમારી કરતા મોટી હોવા છતાં તેના અંગો ઘણા બધા મોટા છે અને તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે તેનો ફિગર જોઈને તો કોઈ મોટું વ્યક્તિ હોય તે પણ પાગલ થઈ જશે તે એટલી બધી તે સરસ લાગે છે પરંતુ તે મને ભાવ આપશે તેવું મને લાગતું હતું

પરંતુ જ્યારે હું તેના ઘરની અંદર ગયો તેવા સમયની અંદર તેને મને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક અંદર બોલાવ્યો અને મને ચા પણ પીવડાવી મને ચા પીવડા એટલે મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને તેનો પતિ પણ ત્યાં તો અને ત્યાર બાદ તે મને ખ્યાલ આવ્યો કે તેનો જે પતિ છે તે સામાન્ય રીતે કંપનીના કામે છ છ મહિના સુધી બહાર રહેતો હોય છે

અને આ વ્યક્તિ ઘરની અંદર એકલી રહેતી હોય છે જેના કારણે મને ઘણો બધો લાભ મળવાનો હતો અને ત્યાર બાદ મેં તેના પતિને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તમે બિન્દાસ જાઓ તો અહીંયા બેઠો છું ને તેના પતિ જેવા ગયા એટલે તે દિવસે હું તેના ઘરે ગયો અને મેં તને એટલું જ કહ્યું કે છ છ મહિના સુધી તમે કેવી રીતે પોતાની એકલા રાખી શકો છો

એટલે તેણે મને એટલું જ કહ્યું કે અમે પહેલા રહેતા હતા ત્યાં તો એક પુરુષ હતો તેની સાથે હું બધું કરતી હતી પરંતુ હવે તે પુરુષ જે છે એ બીજે જતો રહ્યો છે હવે તમે જો એ પુરુષ બની શકતા હોય તો તમે મારી સાથે બધું કરો અને મજા માણવા એટલે મેં કહ્યું કે ચાલો કંઈ વાંધો નહીં અને પતિની ગેરહાજરની અંદર મારી જે પડોસણ હતી તેને મેં બરાબરની મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *