કો-લ-ગર્લ ને પાછળથી ઠોકાવાનો હતો ભારે શોખ! મારા રૂમમાં બોલાવીને તેને આખી રાત લબલબાવી.

nation

મારું નામ ચેતક છે મારા લગ્નને ચાર વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ તમારી પત્ની સાથે હું વધારે સમાગમ કરતો નથી કારણકે મને તેની સાથે હવે વધારે મજા આવતી નથી

કારણ કે તેને જ્યારે હું જે પોઝીશન કે તું મને કરતી હોતી નથી અને જ્યારે હું તેને પાછળથી બધું કરવાનો કહું છું ત્યારે તે ખૂબ બહાને કાઢતી હોય છે જેના કારણે હવે મને તેની સાથે કરવાનો ખૂબ ગમતું નથી કારણ કે મને તો એવી છોકરી જોઈએ છે તે મુજબના હું કહું તે રીતે મારી સાથે બધું કર્યા અને અડધી અડધી કલાક સુધી મારા મોઢામાં પ્રેમથી તે મને કોઈ મળતું નથી

પણ હવે મને એવું લાગે છે કે મને કોઈ મળવાનું છે અને જેના કારણે હું તેની તપાસમાં નીકળી ચૂક્યો હતો અને મારા મિત્ર એ કહ્યું કે આપણા શહેરની કોલ ગર્લ પણ મળે છે જેને તમે પૈસા આપીને બધું કરી શકો છો

અને તે પૈસા માટે ખૂબ જ સરસ રીતે બધું કરતી ઊંચાઈ અને પછી તો શું હતું તેની પાસેથી મેં કોલ ગર્લ નો નંબર લીધો અને તે કોલ ગર્લને મેં કોલ કર્યો મને લાગ્યું હતું પરંતુ અમારી પાસે આવી ગઈ છે મારી સાથે બધું કરવા માંગે છે

આ તો મારું કામ છે અને હું જરૂર થી બધું કરવા માટે માંગીશ અને તરત મેં નક્કી કર્યું કે હું આની સાથે બધું કરવાનો છું. ત્યારબાદ મેં તરત જ હોટલ રૂમ બુક કરવાનો હતો પરંતુ મારા ઘરની અંદર પણ કોઈ નહોતું અને જેના કારણે મને લાગ્યું કે હું તેને મારા ઘરની અંદર લઈ જવાને મારા ઘરે બોલાવી લીધી મારી આજુબાજુમાં પણ કોઈ નહોતું

જેને કારણે રાત્રિના દસ વાગ્યાથી મેં મારા દરવાજો બંધ કરવાની જેને બેડરૂમની અંદર લઈ આવ્યો હું તેને બેડરૂમની અંદર તેણે તેના કપડા કાઢી નાખીને ત્યાર બાદ તમારી માથે ચડાવી અને તે મારે કપડા પર કાઢવા લાગી અને મને પણ તે જોઈને ખૂબ જ ઝડપથી રહી હતી તે બધું કરતી હતી જે મારી પત્ની મોટી કરી શકે તે મારી પત્ની સાત દિવસ માટે બહાર ગઈ હતી

જેના કારણે મને તો ખબર મજા આવવાની હતી ત્યારબાદ તો જે કોલ નથી તેને મને કહ્યું કે હવે મારાથી રહેવાતું નથી અને તું મને બધું કરવાનું ચાલુ કરી દે અને પછી મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવવા લાગી હતી મેં તેની સાથે ત્રણ કલાક સુધી બધી પોઝીશનમાં દરેક રીતે ઉપરથી નીચે સુધી આગળથી પાછળ સુધી બધી વસ્તુ કરી

અને તેને ખૂબ જ મજા આવવાની હતી અને તેને મજા આવવા લાગી હતી ત્યારે બધું કામ પતી ગયું અને ત્યારબાદ પૈસા લેવાની વાત આવે ત્યારે તેને મને માત્ર એટલું કે તારી જેવું તો મને કોઈ કરી શક્યું નથી અને જેના કારણે મારે તારી સાથે પૈસા નથી જોતા પણ જ્યારે પણ તારી પાસે આવું ત્યારે ત્યાં તારે મારી સાથે બધું કરવું પડશે અને મને ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *