નિરાલી 3 વર્ષથી શ-રીર સુખ માણવા તડફડી રહી હતી એ કોરીકટ હતી અને મારે તેને ભીની કરવી હતી આજે નિવસ્ત્ર કરી એવું સીલ…. આખરે એક રાતે હું

Uncategorized

પ્રશ્ન. મને હવે મારી પત્ની ની સાથે બધું કરવામાં રસ નથી મારે અન્ય સ્ત્રી પાસે જઈ શકાય?

હવે તમારી પત્ની સાથે તમને બધું કરવામાં રસ નથી અને તમારા પાસે જવું હોય તો તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કહી શકો છો સામાન્ય રીતે હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે તમારી પત્ની સાથે વધુ કરવા માટે તમને રસ ન હોય અને અન્ય પાસે તમારે જવું હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

પહેલા તો તમારે તે જાણવું જોઈએ કે તમને સાથે કેમ જવું છે અને તમારી પત્ની સાથે બધું કરવામાં રસ રહીયો નથી. કારણ કે તમારી પત્ની સાથે તમે બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી મજા આવવાની છે

પરંતુ તમે તેમની સાથે કેમ નથી કરી રહ્યા તમને કોઈ કારણ હોય તો તમે તેમને જણાવી શકો છો અને તેની સાથે તમે વાત પણ કરી શકો છો જ્યારે તમે તેની સાથે વાત કરો છો ત્યારે તેઓ સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન મળી જશે અને તમે સરળતાથી તેની સાથે બધું કરી શકશો અને તમને તે માટે બધી મજા આવવાની છે

એટલે તમારે કોઈની પાસે જવું પણ નહિ પડે પરંતુ તમારે તમારી પત્ની સાથે વાત કરવી પડશે તમે તે વાત નથી કરતા તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમે તમારી પત્નીની સાથે વાત કરો ત્યારબાદ તમને રસ પણ પડશે અને તમને ખબર મજા આવશે એટલે તમારે અન્ય સ્ત્રી પાસે જવું હોય તો જોવું પણ પડશે તે મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારી પત્નીને હું પાછળથી પણ કેવી રીતે મજા આપી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની તમારા પાછળથી કરવું હોય તો તેને તમે કેવી રીતે મજા આપી શકો છો તો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો હોય છે

ત્યાં આવી વસ્તુ કહેતા હોય છે કે તેઓને પાછળથી કરવું છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે પાછળથી શું કામ કરવું છે સામાન્ય રીતે કુદરતે આપણને આગળથી બધી મજા કરવા આપી છે તો આપણે આગળથી મજા લેવી જોઈએ અને પાછળથી તમારે ન કરવું પાછળથી જશે અને તેની અંદર તમે કરો છો તો તમે સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

એટલે તે તમારે ન કરવું જોઈએ બીજી વસ્તુ કે તમે પાછળથી કરો છો તો હું તો તમને કહું છું કે કોન્ડમ પહેરીને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે તેનો ઉપયોગ શું કામ કરવું પડે

તેનો ઉપયોગ તમારે એટલા માટે કરવો પડે કારણ કે પાછળથી તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે તમને ઇન્ફેક્શન લાગવાનું પણ ભય રહે તો જેને આંતરડામાં પણ ઘણી બધી સમસ્યાઓ તેમની સામેવાળા વ્યક્તિ હોય છે

તેમને થઈ જતું હોય છે એટલે તમારે વાંધો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો પરંતુ તમે તે વસ્તુ ધ્યાન નથી રાખતા અને છતાં પણ તમે મજા લેવા માટે માંગો છો તમે સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારી પત્નીને તમારે પાછળથી બધી લેવી હોય તો પહેલા તેને પૂછવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *