નિમિતાએ તેના શ-રીર પરથી ટુવાલ હટાવી દીધો..દૂધ જેવું શ-રીર અને ગોળ ગોળ એના જોઈને મને પણ રુવાડા ઉભા થઇ ગયા

about

મારું નામ મિત છે મારી ઉંમર 32 વર્ષની છે અને હું મારી જોબ કરતો હોવાથી હું મારા ઘરથી દૂર રહું છું ત્યાં મેં એક ઘર લીધું છે અને મારી આજુબાજુ પણ સારા લોકો રહે છે અને મારી બાજુમાં એક ભાભી રહે છે

તેનો સ્વભાવ એટલો સારો છે કે તે બધા સાથે સારી રીતે ફરી મળીને વાતો કરતા હોય છે કોઈ દિવસ કોઈનો ખરાબ બોલતા નથી

તેથી તે ભાભી મને ખૂબ જ ગમે છે તેમની સાથે રહેવું મને યોગ્ય લાગે છે તેથી હું તેમની સાથે ઘણી વખત એમને એમ બેઠો છું એક દિવસ મારી જોબ ની અંદર ઓફિસમાં રજા હતી અને હું ભાભી સાથે બેઠો હતો

અને એવી રીતે જ્યારે પણ મારી ઓફિસમાં રજા હોય છે ત્યારે હું મારો થોડો એવો સમય ભાભી સાથે જીવતાઓ છો અને મને ભાભી સાથે વાતો કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને ભાભી એટલે જ સુંદર દેખાય છે

તે મને ગમતું તેઓ વિચાર આવે છે કે મારે ભાભી ને કહેવું જોઈએ કે ભાભી મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ હું ભાભીને કંઈ કહ્યું નથી શકતો અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે મારે ચા પીવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી

અને હું મારા રસોઈ ઘરમાં ચા બનાવવા માટે ગયો પરંતુ ત્યાં તો ખાંડ હતી જ નહીં મારી ખાંડ પૂરી થઈ ચૂકી હતી અને તેથી હવે તો અત્યારે જ ચા પીવી હતી તેથી હું પછી બાજુમાં ભાભી પાસે વાટકી લઈને ગયો અને ભાભીને કહ્યું કે ભાભી મારે ચા પીવાની ખૂબ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ મારા ઘરે ખાંડ નથી તેથી હું મને થોડી એવી ખારાપુર પછી હું જ્યારે લાવીશ ત્યારે હું તમને આપી દઈશ

અને પછી ભાભી કહેવા લાગ્યા કે અરે મીતભાઈ હું તમને ત્યાં જ પીવડાવું છું અને પછી એવું હોય તો ખાંડ પણ લેતા જજો અને પછી મને ભાભી એ ચા પીવડાવી અને પછી અમે બેઠા હતા ત્યાં તો ભાભી કહેવા લાગ્યા કે આજે હું મારા ઘરે એકલી જ છું

કારણ કે બધા પોતપોતાના કામથી બહાર ગયા છે અને સાંજ સુધી આજે કોઈ ઘરે આવવાનું નથી જો તમારી પર રજા હોય તો તમે અહીં થોડા સમય માટે રોકાઈ જાવ કારણકે હું પણ છું અને તમે પણ એકલા છો તેથી આપણે થોડી એવી વાતો કરીએ અને પછી ભાભી કહેતા હતા કે મારે તમારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે ત્યાં તમે ભાભી ને કહી દીધું કે ભાભી મને ખબર ન હતી

કે તમારે પણ મારી સાથે બધું કરું છું મારે પણ તમારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ સારી પરંતુ હું તમને કંઈ ન શકતો હતો આજે તમે મને બધું કહી દીધું તેથી મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને પછી ભાભી ને હું તેમના રૂમની અંદર લઈ ગયો અને હું તો ત્યાં ખાંડી લેવા ગયો હતો પરંતુ ત્યાં તમે ભાભી ને તેમના જ ઘરે પસીના થી નવરાવી દીધા અને મજા લઈને આવ્યો છું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *