“નિકિતા મને તારો સ્કર્ટ ઊંચો કરીને દેખાડ” હજુ આટલુ કહ્યું ત્યાં તો નિકિતા મને ભેટીને મારી માથે ચડી અને તેને…

nation

મારું નામ ભરત છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવાનો ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરતા કરતા નીકળી બધી છોકરીઓને જોવી ગમતી હોય છે

અને તમારું કામ થઈ જતું હોય છે જેના કારણે જ તો સામાન્ય રીતે જો હું વાત કરું તો કોલેજની અંદર મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ પણ બની ચૂકી છે અને જેનું નામ નિકિતા છે જેને નિકિતા સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

સામાન્ય રીતે રિલેશનમાં આવ્યા છીએ તેને હજી ત્રણ મહિના થયા છે અને જેના કારણે હું તને કહી શકતો નથી અને જેના કારણે મને ઘણી બધી વખત વિચારતો હતો તેની સાથે કરી શકતો નથી પરંતુ ઘણી બધી વખત તેને પૂછવાનો પ્રયાસ કરતો ઓછો પરંતુ મને લાગે છે કારણ કે કોઈ વ્યક્તિને આપણે ત્રણ મહિનાથી ઓળખતા હોય અને તેને બધું કરવા માટે કેવી રીતે કરી શકે

તે મને લાગે છે અને જેના કારણે હું તેની સાથે કઈ કરી શકતો નથી તે મને લાગે છે કે હું પર બધું તેની સાથે કરવું જેને મારે તેની સાથે મજા કરવી છે પરંતુ તેની સાથે મજા કરી શકીશ નહીં તો મને લાગે છે પરંતુ પછી તો એક વખત કહ્યું કે સામાન્ય રીતે તેની સાથે હું ફરવા ગયેલો હતો અને ફરવા ગયેલો હતો ત્યારે મારે સામાન્ય રીતે બધું તેની સાથે બધું કરવાનું હતું

ત્યારબાદ તમે તેને કહી દીધું છે અને શું તું મારી સાથે બધું કરી શકે છે એટલે તેને મને માત્રને માત્ર જોયું સમય માટે તે મને શું કરતો આટલા સમયથી કેટલી બધી રાહ જોવડાવી મને સામાન્ય રીતે મારે તો તારી સાથે બધું કરવું હોય તો મને તો બધું કરવાની ખૂબ જ જાતે પરંતુ મને કહી શકતો નથી જેના કારણે હું તને કંઈ કહેતી નથી પરંતુ હવે મને એવું લાગે છે કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

અને મારી પાસે બધું કરવું જ છે અને મને પણ તારી સાથે બધી મજા જોઈએ છે શું તું મને મજા આપી શકે છે મેં તેને સામેથી મજા આપવાની ચાલુ કરી દીધી હતી અને એક વખત જ્યારે અમે બધા મળેલા હતા તેવા સમયની અંદર મેં તેને માત્ર ને માત્ર ત્યાં ઉભેલી હતી એટલે મેં તેને ઉભી ઉભા એટલું જ કહ્યું હતું કે મારે જોવું છે કે તે નીચે શું પહેર્યું છે એટલે તું તારો સ્કર્ટ ઊંચો કરે

એટલું મેં તને કહેલું હતું અને પછી તેને ઊંચો કરેલો અને જેવું કર્યું એટલે મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને તેને જેવું છોકરીઓ એટલે મેં જોઈ લીધું હતું અને પછી તો પછી શું હતું પછી તમને સીધી હોટલ રૂમ ની અંદર લઈ ગયા અને ત્યારબાદ અમે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને મને ત્યારબાદ તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *