નિકિતાએ આખી રાત મને કૂદી કૂદીને ભારે મજા કરાવી.

about

મારું નામ દિવ્યેશ છે મારી ઉંમર ૩૦ વર્ષની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં જોબ કરું છું અને પત્ની નામ નિકિતા છે તે દેખાય ખૂબ જ સુંદર છે અને તેની ઉંમર લગભગ ૨૨ વર્ષની છે

અત્યારે એક વર્ષથી જ અમારા લગ્ન થયા છે અને તે આજ સુધી મારી સાથે જે કરે છે તેની તો કોઈ વાત કરી શકાય તેવું છે જ નહીં દરરોજને દરરોજ કંઈક ને કંઈક અલગ રીતે મારી સાથે તે કરતી હોય છે અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે તે દિવસની તો ભૂલી શકાય તેવું છે જ નથી તેવું એ મારી સાથે કર્યું અને તેને હું તમને શું કહું તેની તો કોઈ વાત જ નથી.

એક દિવસ હતો અને તે દિવસે જ્યારે રાત થઈ ત્યારે તે મને અમારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગઈ અને ત્યાં જઈને કહેવા લાગી કે જો દિપેશ મને આજે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે અને એટલો કરવાની ઈચ્છા છે

કે એટલું બધું કે આજ સુધી દુનિયામાં કોઈ એવું કર્યું જ ન હોય બસ એવી રીતે આજે કરવાનું છે અને મને તેઓ લાગ્યો કે આ નિકિતા તો બસ એમનેમ બોલ્યા કરતી હશે અને પછી મેં કઈ એની વાત મારા મગજ ઉપર લીધી નથી અને હું મારા કામમાં વ્યસ્ત થઈ ગયો અને પછી એવો વિચાર કર્યો કે હવે મારે શું કરવું આ તો આવું કહે છે પરંતુ મને લાગતું નથી કે તેવું પડશે અને પછી મેં મારા કામમાં લાગી ગયો

થોડો સમય થયો એટલે ફરીથી નિકિતાએ મને બૂમ પાડી અને મને કહ્યું કે દિવ્યેશ તમે ઉપર આવો મારે તમારી સાથે થોડું કામ છે એટલે હું ઉપર રૂમની અંદર ગયું અને ત્યાં ગઈ ને

જોયું તો તેનું વાતાવરણ કંઈક અલગ જ હતું અને તે જોવાને લાયક હતું ત્યાં જઈને જોયું તો ત્યાં તો હું નિકિતાએ આખો રૂમ ખૂબ સુંદર રીતે સજાવ્યો હતો અને તે બેડ ઉપર સુધી હતી.

પછી મેં નિકિતા ને કહ્યું કે નિકિતા મને તેઓ લાગ્યું કે તું બધું મજાકમાં કહે છે તેથી મેં કઈ ધ્યાનમાં લીધું નથી અને હું આજે મારે ખૂબ જ કામ છે તેથી હું મારા કામ કરવા જાઉં છું તું અત્યારે સુઈ જાવ

અને આવું નિકિતા ને સાંભળતાની સાથે તેવા ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો અને મને ધક્કો મારીને બેડ ઉપર છોડાવી દીધા અને પછી તે કહેવા લાગી કે નહીં દિવ્યેશ આજે તો બસ કરવું છે એટલે જ કરવું છે એવી જીડીની સાથે તે મારી ઉપર સૂઈ ગઈ અને તેને મને ખૂબ જ મજા કરાવે શરૂ કરી દીધું.

પછી થોડા સમય પછી મેં તેની ઉપર ચડી ગયો અને તેને કુડી કુડી ને ખૂબ જ મજા કરાવી અને પછી અમે આખી રાત કુડી કુડી ને મજા કરી અને આખી રાત સુધી મેં મારું નીકળવાનું ન દીધું અને જેવા સવાર થવા હોય ત્યારે મારું નીકળી ગયું અને અમને એકબીજા સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *