નિકિતાએ આજે સ્કર્ટ પહેર્યો હતો અને તેને મને કહ્યું આજે તો માટે ઊભા ઊભા મજા લેવી છે અને પછી મે મારું પે-ન્ટ ખોલી નાખ્યું અને…

Uncategorized

મારું નામ ચેતક છે હું 25 વર્ષનો સવાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું. મારા કોલેજ નું છેલ્લું વર્ષ છે અને મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે જેનું નામ નિકિતા છે નિકિતા ખૂબ સરસ લાગે છે

તમારા બધું કરવું છે પરંતુ નહીં કે તને હું કેવી રીતે કહી શકું તેનું મને ખૂબ બીક લાગે છે કારણ કે નિકિતા ભલે તેની સાથે મેં કોઈ દિવસ આવી વાત કરી નથી અને મને જેના કારણે મને ખૂબ જ સમસ્યાઓ થતી હોય છે

પરંતુ હવે તમારાથી રહેવાતું નથી જેના કારણે હું વિચારું છું કે નિકિતા સાથે બધી વાત કરી લો પરંતુ મારે કેવી રીતે વાત કરવી તે હું વિચારતો હતો પરંતુ જ્યારે નિકિતા અમે બહાર ગયા

ત્યારે હું એક વીડિયો જોઈ રહ્યો હતો અને આ વિડીયો નિકિતા જોઈ ગયા તેને નિકિતા મને એટલું કે શું તારે મારી સાથે બધું આવું કરવું છે ત્યારે મેં તને કહ્યું કે ના ના હું તો એમને એમ જોઈ રહ્યો હતો એક મિત્રે મોકલેલો હતો

એટલે બાકી બીજું કંઈ નહીં પરંતુ તમારી સામે જોઈને બધું સમજી ગયા તેની ગાર્ડનની વચ્ચોવચ તે મને ભેટી ગઈ અને તેને મને કિસી કરી લીધી અને ત્યારે મને ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ કે હું પણ તેની સાથે બધું કરું

પરંતુ હું કરવા માટે સક્ષમ નહોતો મને ડર લાગતો હતો કે કદાચ નિકિતા ગુસ્સે થઈ જાય તો પરંતુ નિકિતા ગુસ્સે નહોતી થવાની કાર્ય નિકિતાએ શરૂઆત કરી લઈએ તેના અંત મારે લાવવાનો હતો તો મને લાગતો

તો મને કહી હોય કે નહીં હવે તો તારે કરવાનું છે તો મને લાગી રહ્યું હતું ત્યારબાદ તો અમે કંઈ કર્યું નહીં અને જ્યારે રાતના સમયે અમે જ્યારે બંને ફોનમાં વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે નિકિતા કહ્યું હતું કે નિકિતા અને બધું મારી સાથે કરવું છે અને નિકિતા સામેથી મને ઓફર કરી હતી જ્યારે મને શા માટે ઓફર કરે ત્યારે મને ખબર મજા આવી ગઈ

તેને નિકિતાને માત્ર ને માત્ર બધું કરવું હતું પરંતુ મને ડર લાગતો હતો જેના કારણે હું તને કઈ કહી શકતો પરંતુ હું તને માત્રને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે જો તારે મારી સાથે બધું કરવું હોય તો હું એક હોટલ રૂમ બુક કરાવું છું

અને ત્યાં તો મને મળી જશે કે આપણે બંને બધું કરવાના છીએ અને ત્યારબાદ તો બીજું શું હતું નિકિતાએ મસ્ત મજાનું એક સ્કર્ટ પહેરેલો હતો અને ટીશર્ટ પહેરેલું હતું અને તેની સાથે તે શું હતું તે જેવી મારી પાસે આવી

મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું સૌપ્રથમ વખત તેને મારું કાઢી નાખો અને ત્યારબાદ તેનું તે આજે તો મારે બધું કરવું છે અને પછી મારું કામ ચાલુ કરી દીધું અને મને તો નિકિતા સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *