નિકિતા ને મારા ફાર્મ હાઉસ પર રૂમમાં લઈ જઈને ઘોડી બનાવી ને લબ લબાવી.

about

મારું નામ આશિષ છે અને હું એક લિમિટેડ કંપનીમાં જોબ કરું છું અને મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે આજ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી પરંતુ મને શારીરિક સંબંધ બાંધવો ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ મારી સાથે કોઈપણ છોકરી લગ્ન કરવા માટે તૈયાર થતી છે પછી મેં પણ ઘણા વિચાર કરો છો કે હવે મારે શું કરવું મારે છે પરંતુ તે માટે પણ કોઈ છોકરી તૈયાર થતી નથી અને ખબર નથી

એક દિવસ એવો થયો કે નિકિતા જે મારી ઓફિસમાં કામ કરે છે તે મારી સાથે વાત કરતી હતી અને પછી એક દિવસ એવું થયું કે તે મારી સાથે એટલામાં બેઠી હતી એટલે મેં તેને મારા દિલની બધી વાત એક ફ્રેન્ડ તરીકે કરી પરંતુ મને ખબર ન હતી કે મારી વાત એને પણ આ પ્રકારની અસર થશે અને પછી તે બીજા દિવસે જ્યારે ઓફિસે આવી તે મને કહેવા લાગી

ત્યારે આવતીકાલે આપણી ઓફિસમાં રજુ છે જેથી તમે જે મને વાત કરજો કીધી હતી તેને મને ખૂબ જ લાગે છે અને હવે મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે જો તમારી પાસે કોઈ જગ્યા ખાલી હોય તો તમે મને કહેજો જેથી આપણે તે જગ્યાએ જઈને આપણે સારી રીતે સંબંધ બાંધી શકીએ કારણ કે મને પણ આજ સુધી કોઈ મળ્યું નથી અને તમે પણ કહેતા હતા

ને કે તમારી સાથે આજ સુધી કોઈ છોકરી એવું કરવાથી તૈયાર થશે હવે હું તમારી સાથે બધું કરીશ અને પછી તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગયા અને પછી મેં તેને મૂકીને કહ્યું કે જો આવતી કાલે છે તેથી આપણે કાલે એક ફાર્મ હાઉસ ઉપર મળ્યા અને પછી જ્યારે મેં નિકિતાને એનો હાથ પકડીને ત્યાં રૂમની અંદર લઈ ગયો અને

પછી મેં તેને કહેવા લાગ્યું કે જો મને સામે કહ્યું હતું તેથી મને પણ તારી સાથે કરવાની બહુ જ મજા આવવાની છે જ્યારે બંને વ્યક્તિની ઈચ્છા પૂરી હોય ત્યારે બંધ કરવાનું ખૂબ મજા આવે છે ત્યારે તું મારી સાથે જ છે તેથી ઉતારો પણ પૂરેપૂરો સપોર્ટ તારી સાથે જ છું અને તું જેવી રીતે ચાહે તેવી રીતે જેટલા કલાક એટલા કલાક હું તારી સાથે જ છું

અને તું તારે એ બધું તો મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી મેં તો નિકિતા નો હાથ પકડીને ત્યાં આપવામાં રૂમની અંદર લઈ ગયો અને પછી મેં તો તેને ગોળી બનવા માટે કરવું અને પછી તે થોડું ઘણું પછી મેં તેનું પાછળથી લગાવી નાખી અને પછી પછી મેં તેને ગોળી બનવા માટે જણાવ્યું અને પછી તે ખુલી બની ગઈ અને પછી મેં તેને પાછળથી ઠોકી નાખી અને તે પણ કહેતી હતી

કે મેં આજ સુધી ઘણા બધા પાસે ધોકાવ્યું છે પરંતુ તમારા મને કોઈ સાથે નથી આવી અને હવે હું જ્યારે મને ઈચ્છા થશે ત્યારે હું તમને જ બોલાવીશ અને નિકિતા સાથે કરતા કરતા ક્યારેય પાંચ કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર જ ના પડી અને પછી નીકળી ગયો અને અમે પોતપોતાના ઘરે જતા રહ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *