નેહા ભાભીને સોફા પર ઊંધા કરીને લબ લબાવી નાખ્યા.

about

મારું નામ હેમંત છે મારી ઉંમર ૩૧ વર્ષની છે હું એક સિવિલ એન્જિનિયર છું મારું કામ મકાન બનાવવાનો છે અને હું મારા કામથી ખૂબ જ ખુશ છું પરંતુ આજ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી કારણ કે હું જે છોકરીને જોવા જાઉં છું કે પછી છોકરીઓ એમ કહે છે

ઘર બનાવવાનું છે તેથી તું અમને સમય ન આપી શકે અને હંમેશા તો ઘરની બહાર રહેવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તારો કામ જ એવું છે કે જેનાથી તો અમને સમય ન આપી શકે અને કામ હોવાથી તો હંમેશા બહાર જ રહે છે આ કારણથી આજ સુધી મને કોઈ પણ છોકરીએ લગ્ન માટે હા કહ્યું જ નથી.

તેથી હું હવે ગામેગામ મારા કામથી અહીં થાય તો અહીં અને બીજે ગામ રહું છું અને હવે મને એકલા રહેવાની આદત થઈ ગઈ છે તેથી હું હવે મારા લગ્ન થશે તેના વિશે વિચાર કરતો જ નથી અને હું હંમેશા મારા કામમાં જ રહું છું.

પરંતુ હજુ પણ ઘણી વખત થાય છે કે મારી લાઈફ હોવો જોઈએ તેથી હું વિચાર કરું છું કે હું મારું કામ બંધ કરી લો અને એવું કામ કરો કે જેને છોકરીઓ પસંદ કરતી હોય છે પરંતુ એવું કામ કરવાથી મને ઘણું દુઃખ થાય છે તેથી હું મારો કામ છોડી નથી શકતો અને હું શરીર સુખ માણ્યું નથી.

અને મારા વિચાર હંમેશા જ હતા કે હું જેની સાથે લગ્ન તેની સાથે જ બધું કરીશ પરંતુ મારી સાથે તો કોઈ લગ્ન કરવા તૈયાર નથી તેથી હું હવે નથી અને હું મારી લાઇફમાં આગળ વધી ચૂક્યો છું અને હવે હું વિચાર આવે છે

ત્યારે હું વેબસાઈટ પર જઈ અસલી વિડિયો જોઈ હું મારું કામ મારા હાથે એટલે કે હાથ લડી થી કામ કરું છું અને મને એટલી મજા તો નથી આવતી પરંતુ સારું લાગે છે તેથી હું હવે દરરોજ આ કામ કરવા લાગ્યો છું અને મને પણ એવું કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે અને મજા પણ આવે છે પરંતુ અત્યારે એવો અહેસાસ થાય છે કે મારી ઉપર અને હું કોઈની ઉપર હોય તો મજા આવી જાય.

અને એક દિવસ એવો વિડિયો મારા ઘરના ટેટસ ઉપર જોતો હતો અને મને તે વાતની ખબર ન હતી કે નેહા ભાભી મને જોઈએ છે કે હું શું કરું છું ખબર પડી ગઈ કે હું મારું કામ કરું છું તેથી બીજા દિવસે મને તેમના ઘરે બોલાવ્યો

અને મને સોફા ઉપર બેસવા કીધું અને હું જ્યારે સોફા ઉપર બેઠો છું કે કેમ હેમંતભાઈ મેં તમને કાલે રાત્રે જોયા હતા એવા વિડીયો જોતા અને મને પણ ખૂબ ઈચ્છા થઈ ગઈ પરંતુ અત્યારે મારા પતિ ગયા હતા તેથી હું તમને બોલાવી ન શકે પણ તું મને પણ કરવાની ખૂબ જ છે એવું કહે તેની સાથે જ મેં તેમના સ્વભાવ પર જ ઉંધી કરીને પાછળથી પૂરેપૂરી લપ લબાવી નાખી અને તે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *