નવાલગ્ન કરીને આવેલા મારા ભાભીએ મને બીજા દિવસે રૂમ બોલાવ્યો..અને પૂછ્યું ક્યારે સ્ત્રી સુખનો આનંદ લીધી તેટલું કહીને ભાભીએ ગાઉન ઉતારી નાખ્યું …

about

પ્રશ્ન. મને ભાભીઓ સાથે કરવાની વધારે મજા આવે છે શું તેમની સાથે બધું કરવાથી મને કોઈ ફાયદો થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમને ભાભીઓ સાથે વધારે કરવાની મજા આવે છે તો તેની માટે તમે કઈ ફાયદો થઈ શકે કે કેમ તો તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણા માંગુ છું કે હા અહીં તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે તેવું તમને લાગે છે

પરંતુ હકીકત તો એવી છે કે તેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે ફાયદો ના થઈ શકે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે બધું કહેવાનું આવે કે તેઓને લાગતું હોય છે કે તેઓ બધું કરે છે તો તેમાં તેમણે ઘણી બધી મજા આવશે અને સામાન્ય રીતે તેઓ કઈ શીખી શકશે પરંતુ હકીકત તેનાથી કંઈક અલગ હોય છે અને તેઓ શીખી શકતા નથી

સામાન્ય રીતે માત્ર ને માત્ર તમને એટલો અનુભવ થતો હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે તો તેને સામેવાળા પાર્ટન સાથે કેવી રીતે તમારે વર્તવું જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તેની સાથે કેવી રીતે મજા કરવી જોઈએ તે તમને બધી ખબર પડતી હોય છે બાકી તેની સિવાય તમને વધારે કંઈ ખબર પડતી હોતી નથી એટલે તમે વધારે પડતી ભાભીઓ સાથે બધું કરો છો

તો તેવા સમયની અંદર તમારો અનુભવ તો સારો થતો હોય છે તે હું તમને લાગે છે પરંતુ હકીકતમાં જ્યારે કોઈ છોકરી સાથે બધું કરવાનો આવતું હોય છે તેવા સમયની અંદર તમે કઈ કરી શકતા હોતા નથી અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યા આગળ જતા પડતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહું છું કે તમારે રસ રાખવો જોઈએ પરંતુ એક વસ્તુ તમારે ખાસ વિચારવી પણ જોઈએ કે તેમનાથી તમને કોઈ ખાસ ફાયદો નહીં થાય.

પ્રશ્ન. શું હું વારંવાર હસ્ત મૈથુન કરું તો મને કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે હસ્તમૈથુન કરો તો તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને માત્ર માત્ર એટલું જણાવા માગું છું કે તેનાથી તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે અને આ પ્રસંગ મને પૂછતા હોય છે કે અવારનવાર એવું પૂછતા હોય છે કે અમે આવું બધું કરીએ તો તેનાથી અમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે

કે કેમ હું તમને માત્ર એટલું જ માગું છું કે તેનાથી તમને શારીરિક સમસ્યા તો થઈ શકે છે પરંતુ તેનાથી તમને ઘણી બધી માનસિક સમસ્યા પણ થઈ શકે છે અને જ્યારે માનસિક સમસ્યા તમને થાય છે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે એટલે હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારે આ બધું કરવાની કોઈ જરૂર નથી અને સામાન્ય રીતે તમે કરો છો

તો તમે અઠવાડિયાની અંદર એક કે બે વખત કરો છો તો ઠીક છે પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેને દરરોજની આદત પડી જતી હોય છે તો જે લોકો દરરોજ આ બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે તેને ઘણી બધી સમસ્યા આગળ જતા પડતી હોય છે

એટલે હું તો માત્ર એટલું જણા માંગુ છું કે તમારે વારંવાર આ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ તમે અઠવાડિયાની અંદર માત્ર થોડાક સમય માટે બધું કરો છો તો તે ઠીક છે પરંતુ તમે દરવાજા બધી વસ્તુ કરો છો તો તમને આગળ જતા ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે તે હું મને લાગે છે એટલે તેની તમારે થોડી કાળજી લેવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે બધું કરો છો તો તમને કોઈ પણ સમસ્યાના આવી શકે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *