મારી પત્ની હું રૂમમાં ગયો ત્યારે નિ:વસ્ત્ર બેઠી હતી હું જેવો ગયો એટલે તે મને ભેટી ગઈ અને મારા કપડા કાઢી નાખ્યાં.

about

મારું નામ સંતોષ છે અને હું 30 વર્ષનો છું મારા લગ્નને 10 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે આમ તો હું જોવા જાવ તો અમારે બાળ લગ્ન થયા હતા જેના કારણે અમે મારી પત્ની સાથે ખૂબ જ મજા કરેલી છે

અને મારી પત્ની સાથે અત્યારે પણ મજા કરતો ઓછો પરંતુ હવે કામને લોડના કારણે હું તેમની સાથે મજા કરી શકતો નથી પરંતુ મારી પત્ની મને મજા કરવા માટે મજબૂર કરાવી દેતી હોય છે

અને દરરોજ સાથે હું તેની સાથે મજા કરતો ઓછો અને તેની સાથે બે શેર કરવા મને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે એક વખતની વાત છે કે જ્યારે મારે વેકેશન પડવાનું હતું અને મારું વેકેશન 20 થી 30 દિવસનું હશે

એટલે કે મહિનાનો મારું વેકેશન હતું ત્યારે મને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની હતી અને મારી પત્ની મને ખૂબ જ મજા કરવાની હતી એક વખત હું જ્યારે રાત્રે મારા ઘરે ગયો એટલે ઘરની અંદર ગયો એટલે રૂમમાં મે મારુ બેગ મૂક્યું જેવું મેં મારું બેગ મૂક્યું એટલે મારા રૂમનો દરવાજો બંધ હતો એટલે રૂમનો દરવાજો ખોલવા ગયો

પરંતુ કોઈએ ખોલવાની એટલે મેં વિચાર્યું કે લાવ ને પહેલા તો નાહી લઉં પછી હું બધું કામ કરીશ અને ત્યારબાદ હું તરત જ નાઈ લીધું જ્યારે હું બહાર નીકળો એટલે રૂમના દરવાજો ખુલ્લો હતો જ્યારે હું અત્યારે રૂમના દરવાજા પાસે ગયો એટલે મેં માત્ર રૂમાલ ચોટ્યું હોય તો હું અંદર ગયો એટલે મને મારી પત્ની દેખાય પરંતુ આ વખતે મારી પત્ની મને ખૂબ જ સુંદર અને જોરદાર દેખાય રહી હતી

કારણ કે મારી પત્નીએ કોઈ પણ પ્રકારના વસ્ત્રો પહેરેલા નહોતા તેણે તેના અંદરના વસ્ત્રો પહેલા હતા અને તેની અંદરથી ખુબ સરસ દેખાઈ રહી હતી સૌપ્રથમ તમે તેને કહ્યું કે હું થોડીક વારમાં આવું છું પરંતુ ત્યારબાદ તે તરત જ દોડતી મારી પાસે આવીને તેણે દરવાજો બંધ કરી દીધો મને થયું કહેવાય આજે તો આ મારી સાથે શું કરશે

એવું મને પણ ખબર નથી અને તેને રૂમનો દરવાજો જેવો બંધ કર્યો તે મને ભેટી પડે અને ભેટીને તે મને ઊંચકીને બેડ પાસે લઈને સુવડાવી દીધો અને ત્યારબાદ તેણે મારા જે હાથ હતા ઉપર ફેરવવાને ચાલુ કરી દીધા અને મારી પણ હું તેના ધીમે ધીમે વધતી જતી હતી અને ત્યારબાદ શું હતું મારી પત્નીએ મને બેડ પર સુવડાવીને મારા પણ બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા

અને મારો રૂમાલ પણ કાઢી નાખ્યો મેં અંદર મારા જે કપડા પહેર્યા હતા તે પણ તેને કાઢી નાખ્યા હતા અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી ત્યારબાદ મારી પત્ની મારી ઉપર સૂઈ ગઈ અને ત્યારબાદ તેને વુમન ટોપ પોઝીશનમાં બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું અને મને પણ તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી આજે મારા 30 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા હતા અને મને પણ તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવી રહી હુ તો એ જ વિચારતો હોવ છું કે બધાને આવી પત્ની મળે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *