મોનિકા એ મને તેની બાહોમાં જકડી લીધો અને મને કહ્યું કે તને મન પડે તેટલું શરીર સુખ માણી લે..

nation

મારું નામ આકાશ છે હું 27 વર્ષનો છું હાલ હું એક કંપનીમાં જોબ કરું છું પરંતુ હું મારા ઘરથી ખૂબ દૂર રહું છું ઘણી બધી વખત મને ઘરની યાદ આવે છે પરંતુ ત્યારબાદ મારી જવાબદારી મારી સામે આવી જતી હોય છે જેના કારણે ત્યારબાદ હું તને યાદ કરતો નથી આમ જોવા જઈએ તો મારું જે ઘર છે તે ગામડાની અંદર છે

પરંતુ હું આ શહેરની અંદર આવેલો છું શહેરની અંદર આમ તો મને કોઈ ઓળખતું નથી પરંતુ આજુબાજુના ત્રણ-ચાર જણા લોકો ઓળખે તો પણ મારી માટે ઘણું છે આ શહેરની અંદર મારું કોઈ નથી અને કોઈ મને બોલાવતું પણ નથી મારા બે-ત્રણ મિત્રો છે તે પણ કામમાં વ્યસ્ત હોય છે પરંતુ હવે આજુબાજુમાં કેટલાક બહેનો છે

તે મારા મિત્રો બન્યા છે જેની સાથે હું ઘણી બધી વખત વાતો કરતો છું પરંતુ તેમની પણ ઉંમર મારી કરતા ઘણી મોટી હોવાના કારણે મને ખૂબ જ તેમની સાથે વાત કરવામાં ઘણીવાર કંટાળો આવતો હોય છે

પરંતુ મારી બાજુમાં જે એક બહેન રહેતા હતા તેઓ ઘર ખાલી કરીને ગયા ત્યારબાદ ઘર ઘણા સમયથી શાંત પડેલું હતું બંધ થયેલું હતું પરંતુ હવે ત્યાં એક નવી એક છોકરી રહેવા આવી છે

જેનું નામ મોનિકા છે મોનિકા ની ઉંમર અંદાજે 24 વર્ષની હશે તે મારી કરતા ઘણી નાની છે અને હર કોલેજની અંદર જ અભ્યાસ કરે છે મોનિકા સાથે વાત કરવાની મને ખૂબ જ મજા આવે છે મારા જીવનના તબક્કાની કોઈ પણ વાત મારી કોઈ પણ સફળતા હોય કોઈ પણ નિષ્ફળતા હોય તે બધી જ પ્રકારની ચર્ચા હોય છે તે હું મોનિકા સાથે કરું છું

અને મોનિકાને પણ મારી સાથે બધા પ્રકારની વાતો કરવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે એક વખતની વાત છે કે હું મારા ઘરની અંદર હોલમાં બેઠો હતો અને હોલમાં બેઠો બેઠો હું ખરાબ વિડિયો જોઈ રહ્યો હતો અને મારો પોપટ હલાવી રહ્યો હતો એટલા અંદર મારો બારણું ખખડ્યું પરંતુ દરવાજો બંધ કરવાનું ભૂલી ગયો હતો જેથી મોનિકા તરત અંદર આવી ગઈ

તે જેવી અંદર આવી તે મારી પાસે જ આવી તે મારી પીઠ પાસે ઉભી રહે અને તે મારો પોપટ પણ આઈ થીંક કદાચ જોઈ ગઈ હશે એટલે તે તરત જ પણ બોલ્યા વગર ત્યાંથી નીકળી ગઈ અને મેં પણ તેઓ જ રાખ્યું કે મારું કંઈ ધ્યાન ન થવું અને હું મારું કામ કરતો રહ્યો હવે તો ખબર નહીં શું થયું પરંતુ ત્યારબાદ તે જોવા આવી

ત્યારબાદ તેણે મને કોઈ કોલ તો ના કર્યો પરંતુ બેથી ત્રણ દિવસ બાદ તેને મને પાછો કોલ કર્યો અને તેને મને કહ્યું કે તું ફ્રી છો મેં કીધું હા હું ફ્રી છું અને તમારા ઘરે આવીને તેણે મને માત્રને માત્ર ત્યાં આવીને એટલું જ કહ્યું કે મારે તારી બાહોમાં આવવું છે ને એમ કરીને તે મને ભેટી ગઈ અને નિર્વસ્ત્ર થઈને તે મારી પાસે આવી ગઈ અને મને ભેટીને માત્રને માત્ર એટલું જ બોલી કે તારું જેટલું મન હોય તેટલું મારી સાથે શરીર સુખ માણી લે અને મેં પણ તેની સાથે ખૂબ મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *