મીનાક્ષી મેડમને તેમના ઘરે જઈને પાછળ થી લબ્લબાવ્યા.

about

મારું નામ વિનય છે હું 22 વર્ષનો છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું હજુ મારી કોલેજ નું પહેલું વર્ષ ચાલે છે અને જેની અંદર ઘણી બધી મજા આવે છે આમ તો સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ પણ છોકરો કોલેજના પહેલા વર્ષની અંદર હોય છે ત્યારે તેને વધુ આત્મવિશ્વાસ હોતો નથી અને કંઈ કરી શકતો નથી અને તે સામાન્ય રીતે ભણવામાં ધ્યાન આપજો

પરંતુ મારું અલગ છે સામાન્ય રીતે હું બારમા ધોરણમાં હતો ત્યારે મારી અંદર આત્મ વિશ્વાસ આવી ચુક્યો છે અને હું ઘણી બધી રીતે સક્ષમ થઈ ચૂક્યો છું. ઘણી બધી મજા આવે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે હું કોલેજની અંદર જાઉં છું ઘણા બધા લોકો એટલે કે મારા મિત્રો જ બધી છોકરીઓને જોતા હોય છે અને બધી છોકરીઓને લાઈન પણ મારતા હોય છે અને બધી છોકરીઓ પાછળ દોડતા હોય છે ઘણા બધા લોકો તો છોકરીઓ પાછળ પોતાની ત્રણ કલાક બગાડતા પણ હોય છે અને પોતાની આખી રાત બગાડી નાખતા હોય છે

પરંતુ તેઓના જેવું નથી હવે તમને લાગતું હશે કે તમારે તેની જેવો નથી તેનો મતલબ કે હું રાત નહીં બગાડતો પરંતુ હકીકત એવી નથી હકીકત એવી છે કે મને ભાભીઓમાં રસ છે. તેઓ ઘણા બધા અનુભવી થયેલા હોય છે અને તેઓની સાથે ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે જેના કારણે તેઓની સાથે ઘણી બધી મજા આવે છે અને મને તેમની સાથે કરવાનો ખૂબ જ ગમે છે કે સામાન્ય રીતે મને મળતી નથી જેના કારણે મને ઘણી બધી સમાચાર થતી હતી પરંતુ મને મોટી ખબર કે મારી કોલેજની અંદર જે મેડમ છે તે ખૂબ સરસ લાગે છે

અમારા જે મળ્યા હતા અને તેમની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ તેઓ તો અમે કેવી રીતે કરી શકવાના તે મને લાગણી બધી વખતે મેડમ ખૂબ જ ટ્રીક થઈ જતા હતા પરંતુ જ્યારે પણ મેડમ પાસે જતો હતો ત્યારે મેળવવું કોઈ નથી ને તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે જેથી મને મેડમની સાથે બધું કરવું ખૂબ જ જમવાનું હતું પરંતુ મેડમ ને હું કેવી રીતે કહી શકું એક વખત થયું કે મેડમની પાસે હું ગયો અને મેં થોડીક જાણકારી મને ખબર પડી કે મારા જે મેડમ છે તે સામાન્ય રીતે અમારા ગામના છે અને હું જ્યાં રહું છું

ત્યાંથી તેઓ એકાદ કિલોમીટર દૂર રહે છે એટલે મેં મેડમને કહ્યું કે મેડમ હું પણ તમારા ઘર પાસે જવું છું એટલે મેડમ એ મને એટલું જ પૂછ્યું કે તું સાંજે ફ્રી હોય છે એટલે મેં કીધું કે હા મને એમ તો કોઈ કામ નથી હોતું પરંતુ તમે બોલો ને શું કામ છે એટલે મેડમ એ મને માત્ર એટલું કે ના મારે કોઈ કામ તો નથી પરંતુ કદાચ અત્યારે કઈ શીખવું હોય તો તું મારા ઘરે સાંજે 7:00 વાગ્યા પછી આવી શકે છે એટલે મેં તમને મેડમ પરંતુ સાંજે 7:00 વાગ્યા પછી આવું તો વાંધો નહીં પડે એટલે તેમણે મને એટલો જ કહ્યું કે મારા પતિ ત્યારે હોતા નથી

અને મને પણ એકલો એકલો લાગતું જ હતું જો મારી પાસે આવે તો કદાચ મારી પતિની કસર પૂરી કરીને જતો રહે તેવું મને લાગે છે પણ કે મારા પતિ તો આખો દિવસ બહાર જાને રાત્રે પણ બહાર જતા રહેતા હોય છે જેના કારણે મને તે મજા આવી શકતા નથી ને મને પણ ઘણી બધી રીતે તકલીફો પડતી હોય છે. હું તમને ઘણી બધી વખત કહું છું પરંતુ હું માનતા નથી અને તેઓને કંઈ ખબર હોતી નથી જેના કારણે મને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે સામાન્ય રીતે જેના કારણે મારે આજે તારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી તો શું હતું હું સાંજે તેમના ઘરે અને તેમના ઘરે જઈને મીનાક્ષી મેડમની સાથે મેં ભારે મજા કરી અને તેમને પણ મારી સાથે ઘણી બધી મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *