મેઘાને મારી બાહોમાં લીધી અને તેના શ-રીર પરથી તેનું ગાઉન ઉતારી નાખ્યું…મેઘા બોલી જોતા જ રહેશો કે આગળ પણ વધશો

about

પ્રશ્ન. શું લીલી શાકભાજી ખાવાથી જ ચ પા ચ પી ની તાકાત મળે છે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે શું લીલી શાકભાજી તમે ખાઓ છો તો તેવા સમયની અંદર તમારે ચપાચપીને તાકાત વધી જતી હોય છે કે કેમ માગું છું કે પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે ઘણા બધા લોકો છે તે સામાન્ય રીતે આવું વિચારતા હોય છે કે લીલુ શાકભાજી ખાવામાં આવે તો તેવા સમયની અંદર ઘણી બધી તાકાત મળતી હોય છે પરંતુ એવું હોતું નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે

કે આવી વસ્તુ તમારે ના વિચારવી જોઈએ ઘણા બધા લોકો માત્ર ને માત્ર ખાવા ઉપર ફોકસ કરતા હોય છે અને તેઓને લાગતું હોય છે હમણાં એક વર્ષના મારે આવેલો હતો જેની અંદર પૂછવામાં આવેલો હતો કે કાંદા ખાવામાં આવે તો તેવા સમયની અંદર અમને તાકાત મળે કે કેમ અને તમે પૂછી રહ્યા છો કે લીલી શાકભાજી ખાવામાં આવે તો તાકાત મળે કે

કેમ પહેલા તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે અહીંયા અમે સામાન્ય રીતે જવાબ આપતા હોઈએ છીએ પરંતુ ઘણી બધી વખત તમને આવી વસ્તુઓ પણ પૂછવામાં આવતી હોય છે જેથી અમને તેનો જવાબ આપવો પડતો હોય છે બીજી વસ્તુ એ પણ કહું છું કે શાકભાજી તમે ખાવ છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને તમને માત્ર ને માત્ર મજા પણ નથી

આવતી પરંતુ તેનાથી તમને ફાયદો પણ થતો હોય છે પરંતુ આ બધી લોન્ગ ટર્મ વસ્તુ હોય છે પરંતુ હા તમે એવું વિચારતા હોય કે માત્ર ને માત્ર લીલી શાકભાજી ખાઈએ અને તેનાથી બધી તાકાત મળતી હોય છે તો તેવું હોતું નથી તમારી યોગાસન મેડીટેશન તે પણ કરવું પડતું હોય છે જે મેં પહેલા પ્રશ્નમાં પણ જણાવેલું છે.

પ્રશ્ન.મે નવો બોયફ્રેન્ડ બનાવ્યો છે પણ હવે તે મને લબ લ બાવવા માંગે છે હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારો જે નવો બોયફ્રેન્ડ છે તે તમને બધું કરવા માંગે છે અને તમને લબ લબાવવા માંગે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો.

તેમાં તમારે કોઈપણ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમે નવો બોયફ્રેન્ડ બનાવ્યું હોય અને તે તમને પહેલેથી આવું બધું કેમ કરી રહ્યો છે તે પણ તમારે જવું જોઈએ બીજી વસ્તુ તો એ છે કે તમે જ્યારે રિલેશનમાં આવી જતા હોય છે અને રિલેશનનું ફોર્મેશન થતું હોય છે તેમાં સમયની અંદર તમે બધું કરી શકતા હોય છે એવી દવા સમયની અંદર તમને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે સામાન્ય રીતે એવો કોઈ નવો વ્યક્તિ પકડાયેલો છે તો તેવા સમયની અંદર તમને કહી શકતો નથી કે તેની સાથે તમારી સાથે બધું કરવું છે તેની માટે થોડોક સમય જોયા થોડોક વિશ્વાસ જોઈએ

અને થોડોક પ્રેમ પણ જોઈએ તે વસ્તુ થતી હોય છે ત્યારબાદ જ બધું થઈ શકતું હોય છે એટલે તમે તમારા બોયફ્રેન્ડને કહી શકો છો કે તેણે શું કામ એવું કરવું છે તેમ તમારે થોડોક સમય જુએ છે એવો સમય માંગી લો અને હા પછી તમને તેની ઉપર પૂરો વિશ્વાસ હોય તો તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *