મે તેની ટી શર્ટ પર હાથ મૂક્યો અને તેને મને તરત જ કહ્યું કે,” મને આગળથી ઠોકવાનો વિચાર હોય તો આવી જા” અને મે…..

Uncategorized

મારું નામ નિતીન છે હું 27 વર્ષનો છું મારા લગ્નને બે વર્ષ થયા છે અને મારી પત્ની વારંવાર બહાર રહેતી હોય છે જેના કારણે મને બીજી સ્ત્રીઓ સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઇરછા થતી હોય છે

આમ તો હું ચાહું તો લફરા કરી શકું છું પરંતુ લફરામાં મને નથી ગમતું કારણકે તેની અંદર હું તો બધી સ્ત્રીઓ સાથે બધું કરી શકું છું અને સ્ત્રી પણ મારી સાથે બધું કરી શકે છે પરંતુ જ્યારે તેનું પતિ હોય છે તેને ખૂબ જ ખોટું લાગે છે અને કોઈની સ્ત્રી સાથે છે તેવું કરવું તે હું કરતો નથી કારણકે તે મારો નિયમ છે પરંતુ હા હું એટલું તો કરું છું કે

જે કો-લગ-ર્લ હોય છે તેની સાથે બધું કરાવતો કહું છું અને તેને અઢળક રૂપિયા ચૂકવતો પણ ઓછો કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અને જેના કારણે હું કો-લ ગ-ર્લ પાસે કરાવવાનું બધું જાણું છું

કારણ કે તેની સાથે મને ખૂબ મજા આવતી હોય છે અને તેને આપણે જેવું કરીએ તેવું કરી દેતી હોય છે અને આપણને પણ ઘણી બધી વખત કરાવતી હોય છે શનિવાર હોય છે તેવા સમયની અંદર કો-લ ગ-ર્લ પાસે જતો કારણ કે રવિવારના સમયે તમારે ઘરે રહેવાનું હોય છે

જેના કારણે હું તેની સાથે બધું કરી શકતો ઓછો અને અમારી એનર્જી ત્યાં મૂકી શકતો હોઉં છું. મેં કોલ ગર્લ ને ફોન કર્યો હતો મેં તને ફોન કર્યો ત્યાર બાદ મેં તેને બોલાવવા માટે જણાવ્યું અને તે તરત જ મારા બોલાવા પર આવી ગયો અને તેને શું કરવાનું છે એટલે મેં તેને કહ્યું કે હું તને મારા કામ માટે બોલવું છું અને મારે બધું કરવું છે

એટલે હું તને બોલાવું છું કે પ્રોટેક્શન વગર એટલે મેં તને કહ્યું કે તારે જમીન વિચારો તેમ આપણે કરીશું એટલે તેમાં સમજી રહ્યા છે કે હું તેની સાથે શું કરવાનો છું અને પછી તેની સાથે બધી કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને તેને પણ ખૂબ મજા આવી રહી હતી મને તરત જ કહી દીધું કે આજે જો તને મને આગળથી ઠોકવાનો વિચાર હોય તો તું મારી પાસે આવી જા

અને મારી પાસે બધું કરી લે મને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નથી અને પછી તો શું હતું મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું રાત્રિનો સમય હતો અને તેની અંદર હું બધું કર્યું કરી રહ્યો હતો અને મને તો ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી આમ તો સામાન્ય રીતે શનિવાર હતો અને બીજા દિવસે રવિવાર હતો જેના કારણે હું તેની સાથે બધું કરી શકતો હતો અને ત્યારે મેં તેની સાથે ભારે મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *