મે પહેલીવાર સેકસ માણ્યું અને મને ખૂબ જ દુખાવો થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને મારા પતિનું વીર્ય પીવું ખૂબ જ ગમે છે તેના કારણે કોઈ પ્રોબ્લેમ તો નહિ થાય ને મને?

જવાબ : તમે કહો છો તે મુજબ કે તમને તમારા પતિ નો વીર્ય પીવો ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તેના કારણે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ તો નહીં થાય ને? આનો મારી પાસે એક જ શબ્દોમાં જવાબ કહું તો ના તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી

કારણ કે જે વીર્ય હોય છે તે સામાન્ય રીતે એક પાણીનો ભાગ જ હોય છે જે પીવાથી તમને કોઈ પણ સમસ્યા નહીં થાય અને ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો તો એવું પણ કહે છે કે આ પીવાથી તમારા ચહેરા પર ખૂબ જ ગલ્લો આવે છે અને તમને ખૂબ જ સારું રીતે ફાયદાઓ ઘણા બધા થાય છે જેથી એ પીવાથી તમને કોઈ પણ સમસ્યા થવાની નથી.

પરંતુ તમારે એ વસ્તુ ચોક્કસ રીતે જોવાની છે કે જ્યારે તમે તમારા પતિ સાથે સમાગમ માણશો ત્યારે તમે એ બધું પીવો છો ત્યારે તમારે તમારા પતિનો જે પોપટ છે તે સાફ છે કે નહીં તે તમારે જોવો પડશે કારણ કે તેની અંદર ઘણા બધા બેક્ટેરિયા હોય છે.

અને આ પ્રકારના બેક્ટેરિયા જો તમારા મોઢાની અંદર જશે તો તમને ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ આગળ જતા જોવા મળશે જેથી તમારે તમારા પતિને કહેવું પડશે કે તે સાફ રાખે કારણ કે તમે તેમનું પીવાનું કામ કરો છો એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી તમે બિન્દાસ શરીર સુખ માણ્યા કરો તમારા પતિનું વીર્ય પીયા કરો તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી.

પ્રશ્ન. મારું નામ નિકિતા છે. આજે મે પહેલીવાર સેકસ માણ્યું અને મને ખૂબ જ દુખાવો થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : સૌપ્રથમ તો નિકિતા આ માત્ર તમારી સમસ્યા નથી અને આ કોઈ સમસ્યા છે જ નહીં તમે જે કહો છો કે તમને ખૂબ જ દુખાવો થાય છે આની માટે તમે અલગ અલગ દવાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને ખાસ વસ્તુ છે કે પહેલી વખત તમે જ્યારે કરો છો

ત્યારબાદ તમારે તરત જ બીજી વખત કરવાનું નથી ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સામેવાળા પુરુષને તરત જ બીજી વખત કરવાનું મન થતું હોય છે અને તમે બીજો રાઉન્ડ ચાલુ કરી દેતા હોય તો જેના કારણે ઘણી બધી આવી શકે છે.

જે તમારે તમારા પતિને સમજાવવા પણ પડશે તમે પહેલી વખત આવું કર્યુ છે જેથી તમને દુખાવો થઈ રહ્યું હશે અને તમે જ્યારે બીજી વખત જ્યારે કરશો ત્યારે તમને દુખાવો હજી સુધી ઓછો થશે અને છ થી સાત વખત કર્યા બાદ તો તમને કોઈ દુખાવો થવાની નથી તમને ખૂબ જ મજા મળવાની છે એટલે તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી

આ દુખાવો તમને થોડાક સમયની અંદર મટી જશે અને હા બજારની અંદર ઘણી બધી દવાઓ પણ આવે છે જે દવાઓના નામ અમે આ માધ્યમથી આપી શકવા માટે સત્સંગ નથી. તમે ડોક્ટર પાસે જઈને તે દવાઓ પણ લઈ શકો છો જેના કારણે તમને એ વસ્તુ મટી જશે અને ફરીથી તમે વધારે જોરદાર રીતે મજા માણી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *