મે મારા પતિને મારી એક બહેનપણી સાથે સંબંધ બંધાવ્યો અને તેમને મેં અને મારી બહેનપણીએ ખૂબ જ ભારે મજા આપી.

about

મારું નામ રિદ્ધિમાં છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે.મારા લગ્ન થઇ ગયા છે અને હું મારા લગ્નમાં જીવનમાં ખૂબ જ ખુશ છું અને મારી એક બહેનપણી છે તેનું નામ પ્રીતિ છે

મેં મારી બહેનપણીને એક દિવસ મારા ઘરે બોલાવી હતી મારા લગ્ન બાદ તે આવી જ ન હતી તેથી તે આજે આવી અને તેની સાથે મળીને મને ખૂબ જ મજા આવી અને પછી અમે બંને વાતો કરતા હતા

વાત મને વાતમાં અમે બધી વાતો કરી નાખી અને પછી તે કહેવા લાગી કે મારે પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે પરંતુ આજ સુધી અને કોઈ છોકરો મળ્યો જ નથી કે હું જેની સાથે કરી શકું અને તે કહેવા લાગી

તને કોઈ નથી મળ્યું તો કંઈ વાંધો નહીં જો હું તને આજે મજાક કરાવો અને મેં તેને એવું કહી બહાર જતી રહે અને પછી મેં મારા પતિને ફોન કર્યો અને ઘરે બોલાવ્યા તે ઘરે આવ્યા મારી બહેનપણી સાથે વાતો કરીએ

અને પછી બધી વાતો મેં મારા પતિને કરે અને મારા પતિએ પણ હા કહી દીધું અને પછી પહેલા તો અમે બધા મારા રૂમમાં ઉપર જતા રહ્યા ગયા બાદ રૂમમાં બેઠા ત્યાં બેઠા પછી અમે બધાએ થોડો હલકો નાસ્તો કર્યો મારા પતિ બહારથી પિઝા બર્ગર લેતા આવ્યા હતા અને તે ખાધા બાદ અમને ખૂબ જ મજા આવે સાથે સાથે હવે અમે બધા એકબીજા સાથે મળીને ખૂબ ખુશ હતા

પછી મારા પતિએ મારી બહેનપણી ને કીધું કે મને રિદ્ધિમાં એ કહ્યું કે તમે આજ સુધી કર્યો જ નથી અને તમારી કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે પરંતુ તમને આજ સુધી કોઈ છોકરો મળ્યો જ નથી એવો કે જે તમને સારી રીતે કરાવી શકે

અને પછી એની બહેનપણી કહેવા લાગી નથી કે જે મને એમ કહે કે હા તને જેવી મજા જોઈએ તેવી હું મજા કરાવી શકો તેથી હું કોઈ સાથે કરતી જ નથી કહેવા લાગી કે કે રિદ્ધિમાં કહેતી હતી કે તમે ખૂબ જ મજા કરાવો છો

અને તમારી પાસે એ કરવા માટે ખૂબ જ સારી એવી એનર્જી પણ છે તો શું તમારી પરીક્ષા કરવામાં આવે અને પછી એ પણ હા કહી દીધું અને પછી તેમણે કહ્યું કે તું તારા બધા કપડા કાઢ અને પછી મેં મારા બધા કપડા કાઢ્યા અને પછી મને બેડ ઉપર સૂઈ ગઈ અને પછી રિદ્ધિ માના પતિએ પણ તેમના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા

કપડાં ખાતા ની સાથે મેં જોયું તો ખૂબ જ મોટું અને કડક હતો અને મને લાગ્યો કે આજે તો ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને પછી તેમણે મારી સાથે અને રિદ્ધિમાન સાથે બંને સાથે એક સાથે કર્યું અને ખૂબ જ મજા કરાવી અને પછી મેં કહ્યું ક્યાં મજા તો મને આખી જિંદગી યાદ રહેશે ખરેખર રિદ્ધિમાં તારા જેવું નસીબદાર બીજું કોઈ નહીં હોય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *