મેં લવ મેરેજ કર્યા છે પણ મારા પરિવારના સભ્યો બીજા લગ્ન કરાવવા માગે છે, મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન; હું છેલ્લા 3 વર્ષથી એક છોકરા સાથે રિલેશનશિપમાં છું. અમારા પરિવારના સભ્યો આ સંબંધની વિરુદ્ધ હતા, તેથી અમે મંદિરમાં ગુપ્ત રીતે લગ્ન કરી લીધા.

મારા જન્મ પ્રમાણપત્ર મુજબ, હું હવે 18 વર્ષનો છું, જો કે મારી ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ છે. આ જ કારણ હતું કે અમે કોર્ટ મેરેજ ન કરી શક્યા. હવે મારા પરિવારના સભ્યો મારા લગ્ન બીજે કરવા જઈ રહ્યા છે. કૃપા કરીને મને કહો કે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ

તમારી ઉંમર હજી એટલી નથી કે તમે જીવનનો આટલો મહત્ત્વનો નિર્ણય લઈ શકો. આ સિવાય મંદિરમાં ગુપચુપ લગ્ન કરવાને માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં. તેથી પરિવારના સભ્યોની ઈચ્છા અનુસાર લગ્ન કરો. તેઓ ફક્ત તમારું શ્રેષ્ઠ ઇચ્છે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *