મેં અમારા ગામડાની ગોરી ને મોડેલ બનાવવાની લાલચ આપીને ઠોકી.

GUJARAT

મારું નામ ફેનિલ છે. હું 22 વર્ષનો છું. થોડાક સમય પહેલા મારું વેકેશન હોવાથી હું ગામડે ગયો હતો સામાન્ય રીતે હું એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરું છું

હું જ્યારે ગામડે ગયો ત્યારે ગામડાનું વાતાવરણ તો ખુબ સરસ હતું પરંતુ ગામડાની સાથે ત્યાં ગામડાની જે ઘોરીઓ હતી તે પણ ખુબ જ સુંદર હતી તેમાંથી ઘણી બધી છોકરીઓ એવી હતી કે જેને જોઈને તો તરત જ આપણને કરવાનું મન થઈ જાય હું જેવો ગામની અંદર એન્ટર થયો એટલે મારી સાથે મારી ગાઇડ પણ હતી

તે મને બધું સમજાવવા લાગી કે આ ગામની અંદર આવી રીતે બધું કામ થાય છે અને આ ગામની અંદર આટલા વોટરફોલ છે મને પણ સાંભળવાની ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી

હું ત્યાં થોડોક આગળ વધ્યો એટલે એક છોકરી હતી તે ત્યાં કપડાં ધોઈ રહી હતી જેનું નામ પાયલ હતું તેવું મને જણાવવામાં આવેલું હતું તે પાયલને મેં જોઈ ત્યારે તે ખૂબ જ સરસ લાગેલી હતી

તેણે રેડ કલરનું એક બ્લાઉઝ પહેરેલો હતો અને ઉપર કઈ બીજું પહેરેલું પણ નહોતું અને નીચે તેણે એક ચણિયા જેવું પહેરેલું હતું અને તે ખૂબ જ સરસ લાગી રહી હતી તેના લાંબા લાંબા વાળ અને તેણે મોટે ભલે કોઈપણ પ્રકારની લીપસ્ટિક કરેલી નહોતી ના તો કોઈ તેણે લગાડેલું હતું તો પણ તે ખૂબ જ સરસ લાગી રહી હતી તેનો પાછળનો ભાગ અને તેનો ઉપરનો આગળનો ભાગ ખૂબ જ ઉપસેલો હતો

જેના કારણે તે મારે ઉતરીનામાં વધારો કરી રહી હતી. થોડીકવાર બાદ તે અમારી પાસે આવે અને મારી માહિતી લેવા લાગી તારી બર્થ તેણે મને કહ્યું કે ચાલો હું તમને વોટરફોલ બતાવું છું

એટલે હું પછી તેની સાથે ગયો અને તે મને તો જ બતાવવા લાગી મારી કાર્ડ પણ મારી સાથે હતી મારી ગેટ જ્યારે દૂર થઈ ત્યારે તે મારી પાસે આવ્યો અને તેણે મને કહ્યું કે તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે એટલે મેં તને કહ્યું કે હું કંઈ સમજ્યો નહીં તમે શું બોલી રહ્યા છો

ત્યારે તેને કહ્યું કે તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે તે મારે જાણવું છે અને મેં તેને કહ્યું પૈસા એટલે થોડાક ફરવા નીકળ્યો એટલા હોય એટલે તેને મને કહ્યું કે જો તમારી પાસે પૈસા હોય તો આ ધોધની સાથે હું તમને બીજી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ બતાવી શકું એમ છો એટલે મને પણ ખબર પડી ગઈ કે હવે તેને પણ ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ રહી છે

એટલે મેં તરત તેને કહ્યું કે મારી પાસે પૈસા તો નથી પરંતુ હુ દરેક પ્રકારના ફિલ્મો ઉતારું છું અને જો તમારે તેની અંદર મોડલ બનવું હોય તો હું તમને બનાવી શકું છું

મેં જેવી તમને મોડલ બનાવવાની વાત કરી એટલે તે ગોરી પણ ઝટપટ માની ગઈ અને હું તેને રૂમની અંદર લઈ ગયો અને મેં પછી તેને બરાબરની ઠોકી નાખી અને મને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *