મયુરીને બાથરૂમ ની અંદર બંધ દરવાજે ઉભે ઊભી લબલબાવી નાખી.

nation

મારું નામ મંથન છે હું 25 વર્ષનો છું આ લોકોને ની અંદર અભ્યાસ કરું છું કોલેજની અંદર મારી એક ફ્રેન્ડ બની ચૂકી છે જેનું નામ તો તેમાંથી ગર્લફ્રેન્ડ નથી પરંતુ આગળ હું તેની સાથે બધું કરીશ તો હું મને લાગે છે

પરંતુ મને હવે કોલેજની અંદર જેવું ગમતું નથી કારણ કે મારી હવે એક ગર્લફ્રેન્ડ બની ચૂકી છે અને કોલેજના લેક્ચર પ્રમાણે મને ગમતા નથી પરંતુ મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે એને મારે બધું કરવું છે

આમ તો તે મને બધું કરવાનું કહેવાની નથી કારણ કે તે મને ખાલી ફ્રેન્ડ જ પરંતુ તે તો મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તેવું માનું છું અને મને તેની સાથે બધી મજા આવવાની છે તેવું મને લાગે છે

કારણ કે અવારનવાર હું તેને જોતો હોઉં છું તે શર્ટ પહેરીને આવે છે ઘણી બધી વખત તેઓ ટીશર્ટ પહેરીને આવે છે જ્યારે તેનો ઉપરનો જે ભાગ છે એ ખૂબ જ ઉપસેલો છે અને તેના કારણે મને લાગે છે

કે તેના આગળના જે નારંગી શેપના છે તેની સાથે મને મજા આવવાની છે તેઓ મને લાગે છે કે હું તેની સાથે બધું કરી શકું પરંતુ મને કોઈ એવો સમય મળતો નથી જેના કારણે હું તેને કહી શકું અને તેને કહેવામાં આવે છે

મને એવું લાગે છે કે જો હું એને બધી વાત કરીશ તો તેમાંની અંદર કદાચ તમારાથી દૂર થઈ જાય તો શું થશે પરંતુ મને એવું લાગે છે કે નહીં તે માની જશે તો પણ કેવું થશે કે જ્યારે હું શાંતિથી બેઠો હતો

એટલે મારા ફોનની અંદર લોક કાઢેલું હતું એટલે તેને મારો ફોન લઇ લીધો અને ત્યારબાદ તે મારી google ચેક કરવા લાગી જેની અંદર પણ હું ખરાબ વિડિયો જોતો હોય તે પણ મને મળવા લાગ્યા ને ત્યારે તેને જોઈએ એટલે તેણે મને કે તું તારા ફોનની અંદર આવી બધી વસ્તુ જુએ છે એટલે મેં તને પછી હા મને તો બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય છે

અને જેના કારણે હાથ લાગી ચલાવવા માટે આ બધી વસ્તુઓ જુઓ હવે તો આવી ગઈ છે અને તેને લાગતું હોય કે તમારી સાથે બધું કરી શકે છે કે હું રિટર્ન મારી સાથે હું તને ખૂબ જ મજા આપીશ

પરંતુ તમારી પાસે એટલો બધો સમય તારી સાથે વધુ કરી શકો કારણ કે મારે પણ ઘરે પહોંચવાનું હોય છે મને ખૂબ જ ઈચ્છા છે પરંતુ તારી સાથે કેવી રીતે કરવું ત્યારબાદ અમે લોકોએ એક ટોયલેટ છોડ્યું સામાન્ય રીતે એક બાથરૂમ અને બાથરૂમની અંદર જ્યારે નાવા ગઈ હતી

તેવા સમયની અંદર હું તેની પાછળ પાછળ અમે દરવાજો બંધ કરી દીધો કલાક સુધી તે બંધ બાથરૂમની અંદર જ ખૂબ જ મજા માણી લીધી અને તેને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *