માસીએ એની સાડી ઉતારીને બેડરૂમમાં હતા અને બીજા અંતરવસ્ત્ર ઉતારવામાં મારી મદદ માંગી રહ્યા હતા…

about

પ્રશ્ન. શું ચ પા ચ પી કરતી વખતે ચીકણું કરવા માટે તેલ વાપરવું કે જેલ?

તેલ વાપરવું જોઈએ કે જેલ વાપરવું જોઈએ તો હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખજે કે તમારે શું વાપરવું જોઈએ ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જે જ્યારે બધું કરતા હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેઓ વેસેલીનો પ્રયોગ કરતા હોય છે અને તેમની પાસેથી નથી હોતો તેવા લોકો નાળિયેર તેલ આવતો હોય છે તેનો પ્રયોગ કરતા હોય છે

અને આવા લોકોને ગરમ કરતા હોય છે અને ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને તેમાં થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે બધું કરે છે ત્યારે તેઓ સમયની અંદર તેઓ મને લાગતું હોય છે કે આજે ઘણું થઈ ગયું છે અને તેને ઘણી બધી મચાલ લેવાની છે પરંતુ જ્યારે તે બધું કરી લેતા આવજો ત્યાર બાદ તેઓને બળતરા થતી હોય છે અને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હોય છે

અને એટલા માટે તેલનો જે ઉપયોગ હોય છે અને ખાવામાં થતો હોય છે તેનો ઉપયોગ તમે બધાય નીચે લગાડવા માટે કરી શકતા નથી એટલે તમારી સામે રીતે જ્યારે ચીકણું કરવું હોય તો તેની માટે તેલ ના વાપરવું જોઈએ તેના માટે જેલનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ અને જે જેલ હોય છે તે 400 થી 500 રૂપિયાની આવે છે અને થોડીક મોંઘી પણ આવે છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરો છો

તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને તમને જે નેચરલી મળવું જોઈએ તેનો જે પ્રભાવ હોય છે અને તે જે ચીકણા પણ હોય છે તે તમને મળી રહેતું હોય છે અને જેનાથી તમારો જે બધું કરવાનો ખ્યાલ હોય છે તેમાં વધારે મજા આવી જતી હોય છે.

પ્રશ્ન. ઋચીતા મનેં દરરોજ ગંદા ઈશારા કરી ચ પા ચ પી માટે બોલાવે છે હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે રુચિતા તમને રોજગારી સારા કરે છે અને ત્યારબાદ તમને ચપાચપી કરવા માટે બોલાવે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારની મિત્ર છે તેમ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ છે અથવા તો કોઈ બીજી અથવા તો તે તમને પહેલેથી ઓળખે છે તે વસ્તુ મને જોઈ જોઈ અને ત્યારબાદ તમે પહેલેથી જાઓ છો અને તે પણ તમને પ્રેમ કરે છે અને તેને તમારી સાથે બધું કરવું છે તો તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો તમે કોઈપણ પ્રકારની ના નથી પરંતુ જો કોઈ છોકરી સર્વિસ અથવા તો છોકરી જે છે

તે સામાન્ય રીતે ખરાબ પડે અને ત્યારબાદ તમારે બધી વસ્તુઓ કરવી પડે બીજી વસ્તુ જે તમને તે બોલાવતી હોય અને તમને બધું ગમતું હોય ને તમને લાગતું હોય કે તમે આની સાથે બધું કરી શકો છો અને તમારું પણ કોઈ લફરું ના ચાલતું હોય તો તેની સાથે તમે જઈ શકો છો અને તેની સાથે તમે મજા માણી શકો તો એમાં તમે કોઈપણ રોકવાનું નથી અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુ કરી શકશો

એટલે કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે રુચિતા સાથે તમારે શું કરવું તમારે જે કરવું હોય તે તમે કરી શકો છો તે તમે તે વસ્તુ કરશો તો તમને પણ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *