મારુ નામ રીના છે મેં એક યુવક પાસે સીલ તોડાવવા અને પહેલીવાર યૌવન સુખ માણવા એવી પોઝિશન ટ્રાય કરી કે થઇ ગઈ ભીની…

about

પ્રશ્ન. શું ચ પા ચ પી વખતે હાંફી જવાય તો રેસ્ટ લેવો જોઈએ અને હા તો કેટલો?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમે જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે તો આ સમયની અંદર તમે હાંફી જતા હોય તો તેની અંદર તમારે રેસ લેવો જોઈએ કે પછી તમારે રેશન લેવું હોય તો કેટલો લેવો જોઈએ અથવા તો રેસ્ટ લેવો છે તો કેટલો રેસ લેવો જોઈએ તો હું તમને માંગુ છું કે તેની અંદર તમારે એના તો હા છે કે હા તમારી ઘણા બધા લોકો હોય છે

કે જ્યારે તે બધું છે ત્યારે તેઓ સમયની અંદર પેન કોઈ જગ્યાએ ના લેવો જોઈએ અને કોઈના કરે તો ચાલે તો હું કહેવા માગું છું કે તેઓ હકીકત માં કઈ હોતું નથી તેમને રેસ લેવું છે કારણ કે રેસ લે છે તેવા સમયની અંદર તેઓને એક પ્રકારે કહેવાય છે કે જ્યારે આરામ લેતા હોય છે ત્યારે તેવાની જે હૃદય હોય છે તે સામાન્ય તરીકે સારી રીતે કામ કરતું હોય છે

ઘણી બધી વખત એવા કેસ બંધ હોય છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિએ છોકરાને કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તે બેહોશ થઈ ગયો હતો અને તેનું હૃદય ફેલ થઈ ગયું હતું એટલા માટે થતું હોય છે કારણ કે તેવી વ્યક્તિ નથી.

એટલે તમે જ્યારે કરો છો તેની વચ્ચે તમને લાગે છે કે તમને હવે શ્વાસ ચડવા લાગ્યો તેવા સમયની અંદર તમારે સમજી જતા હોય તો તમારે રેસ્ટ લેવો પડે છે.

પ્રશ્ન. હું મૂંઝવણ માં છું કે આજે સાત દિવસ થયા મે હસ્ત મૈથુન નથી કર્યું પણ મને સાવ અલગ લાગે છે હું શું કરું?

આજે સાત દિવસ થઈ ગયા છે પરંતુ તમે કર્યું નથી પરંતુ તમને સાબ હવે અલગ લાગે છે તો તેની મદદ તમે શું કરી શકો છો તમે ક્યાં માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો કે તમે મૂંઝવણ ની અંદર છો તો તે વસ્તુ હકીકત છે પરંતુ સાત દિવસ થઈ ગયા તમે એ બધું કરતા નથી પરંતુ તેનાથી તમને અલગ કેમ લાગે છે તો વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ

પહેલી વસ્તુ કહે છે કે તમે પહેલા દરરોજ બધું કરતા હશો અને તમને ઘણી બધી મજા પણ આવતી હશે પરંતુ હવે તમે કંઈક કરી શકતા નથી અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હશે એટલે હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો કે તમે મૂંઝવણ ના હોય તો આજે સાત દિવસ થઈ ગયા છે તો તે ઘણી સારી વાત કહેવાય કે તમે કઈ કરેલું નથી

અને તમારે મહિના સુધી કરવાનું નથી તમે મહિનો કે દોઢ મહિના સુધી કરતા નથી ત્યારબાદ તમે તે વસ્તુ ભૂલી જશો અને તમને ત્યાં આદત ભુલાઈ જશે તમે મહિનાની અંદર ચાર વાર કરી શકો છો તેવું મારું જે પરંતુ જો તમે સાવ ન કરવા માંગતા હોય તો પણ ચાલશે

તેમાં તમને કોઈપણ રીતે કોઈ રોકવાનું નથી એટલે સરળતાથી તમે તે રીતે કરી શકો છો પેલી વસ્તુ એ પણ છે કે તમને આવું એટલા માટે લાગતું હોય છે કારણ કે તમને આદત પડી ગઈ હોય છે અને હવે તમે કઈ ખરાબ આદતને મૂકી છો ક્યાં છો એટલે જેના કારણે તમને આવું લાગી રહ્યું છે બીજું કંઈ નવું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *