મારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ કાળો છે જેથી મારી GF ઓરલ કરતી નથી,હું શું કરું તો એ સફેદ થાય

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારો નીચેનો ભાગ ખૂબ જ કાળો પડ્યો છે જેથી મારો પાર્ટનર મારી સાથે સંબંધ નથી બાંધતો મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો તે રીતે કે તમારો પંચરનો પાક ખૂબ જ કાળો પડ્યો છે જેથી તમારો પાર્ટનર તમારી સાથે સંબંધ નથી બાંધતો તો તમારે એક જ વસ્તુ કરવી જોઈએ.

તમારે તમારા પાટણને સમજાવવું જોઈએ તમારે તમારા પાઠને કહેવું જોઈએ કે તે તો નેચરલી તેવું છે અને તમારે પણ થોડું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે જ્યારે તમારો પાટણ આવું નથી કરતો તો તમારે પહેલા તો જ્યારે પણ તમે સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર થાવ છો તો પહેલા તો તમારે તમારી નીચેની જગ્યા છે તેને ખૂબ જ સાફ કરવી પડશે ખૂબ સારી રાખવી પડશે

તમે અવારનવાર ઘણા બધા સ્પ્રે પણ આવે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો સાથે તમારે ઘણું બધું સ્વાસ્થ રહેવું પડશે ત્યાંથી સુગંધ આવવી જોઈએ તમારી ગંદીવાસની પરંતુ બીજી વસ્તુ એ પણ છે તમે કહો છો કે નીચેનો ભાગ કાળો પડ્યો છે તમારે તેને ઘસવું પડે દરરોજ ત્યાં પણ તમારે સાફ કરશો તો ઘણું બધું ફાયદો તમને થશે

બીજી વાત એ પણ છે કે તમારો એ વાક્યો કાઢવો પડ્યો હોય અને તમારા પાઠને તમારી સાથે સંબંધ બાંધવો નથી ગમતો તો તમે તમારા પાઠને સમજાવી શકો છો કે તે ભાગ જે હોય છે તે હંમેશા ઓલમોસ્ટ લોકોના કાળા હોય છે એક સર્વે કરવામાં આવેલો જેની અંદર બતાવવામાં આવેલો હતો કે ઘણા બધા ભારતીયો એવા છે જેમાં નીચેના ભાગ જેવો છે તે હંમેશા કાળા જોઈ છે તો તમારે કોઈ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી તમે બિન્દાસ બધું કામ કરી શકો છો આ નુસખા અપનાવો તમને જરૂરથી ફાયદો થશે.

પ્રશ્ન. મારો પોપટ ખૂબ જ કાળો છે જેથી મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ તેણે મોઢામાં લેતી મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમારો પોપટ ખૂબ જ કાળો છે અને જેથી તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારા મોઢામાં લેતી નથી તેની માટે તમારે શું કરવું તો ખૂબ જ સિમ્પલ રીતે હું તમને આપી રહ્યો છું

પહેલા તો સૌ પ્રથમ પોપટ જે કાળો છે તો તેને સાફ કરવાનું રાખો તેની અંદરથી ખૂબ જ સારી સુગંધ આવે તેવું રાખો થોડાક સમય પહેલા એક સર્વે કરવામાં આવેલો જેની અંદર ખબર પડેલી કે જે આફ્રિકન લોકો હોય છે તે અને જે ભારતીય લોકો હોય છે તે તેના જીન્સ થોડાક મળતા આવે છે

જેના કારણે તે લોકોમાં ખૂબ જ સ્ટે મહિના જોવા મળતો હોય છે જે લોકોના પોપટ વધારે કાળા હોય છે તે વધારે મજૂર હોય છે તેવું પહેલેથી વિજ્ઞાન માનતો આવ્યું છે તો તમારે તો ખૂબ જ ખુશ થવું જોઈએ

બીજી વાત એ પણ છે કે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને જ્યારે કરો છો ત્યારે તેને સમજાવો કે મોઢામાં લેવાથી કેટલો આનંદ થાય છે અને તમને પણ કેટલો આનંદ આવે છે જો તમને એ વસ્તુ તમે તેને સમજાવશો અને તે માની જશે

તો જરૂરથી તમને પણ ફાયદો થશે તમારો પોપટ કાળો છે તેને થોડો કરવો હોય તો તેની માટે ઘણી ટ્રીટમેન્ટ છે પરંતુ તેને થોડો કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી અને તમે ભલે કાળો રહ્યો પણ તેની સાથે તમે મજા કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *