મારો પોપટ 7 ઇંચ નો છે. અને મારા મિત્રો મને કહે છે આવા પોપટ સાથે તારી પત્ની તને કોઈ દિવસ નહિ કરવા દે. તો માટે પોપટ નાનો કરવા શું કરવું?

nation

પ્રશ્ન. મારા લગ્નને એક વર્ષ થઈ ચૂક્યું છે પરંતુ મને કોઈ દિવસ સંબંધ બાંધવાની ઇરછા થતી નથી હું શું કરું?

જવાબ : તમારો પ્રશ્ન થોડો ગંભીર છે પરંતુ આમાં ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે વ્યક્તિ ખૂબ જ કામની અંદર વ્યસ્ત રહેતો હોય છે જેના કારણે જ્યારે તમે શારીરિક સંબંધ બાંધવો હોય છે

ત્યારે પણ તે શારીરિક સંબંધ બાંધી શકતો નથી કારણ કે તે વ્યસ્તતા માં જેટલો હોય છે અને તેના મગજની અંદર પણ તેનું કામ ચાલતું રહેતું હોય છે જેના કારણે તેને સંબંધ બાંધવાની કોઈ ઈચ્છા થતી નથી અને તે પોતાનું કામ કરી આપો કરે છે

પરંતુ તમારે હવે જોવું પડશે કે તમારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે એટલે કે જ્યારે તમારે સંબંધ બાંધવો છે ત્યારે તમારા કામને તમારે સાઇડ ઉપર મૂકવું પડશે અને જો તમારું કામ એવું હોય કે જેની અંદર તમે તમારા કામને સાઇડ ઉપર મૂકી શકતા નથી

તો તમારે સંબંધ બાંધવા માટે એક એક્સ્ટ્રા ટાઈમ કાઢવો પડશે અને જેની અંદર તમે કામ કરી શકશો. પરંતુ તમે જો એમ માનો છો કે આ કોઈ રોગ છે અથવા તમને એવું કંઈ થયું છે તો તેવું કંઈ નથી.

તમને જો ઈચ્છા નથી થતી અને એ કુદરતી રીતે છે અથવા આવો કોઈ સમસ્યા છે તો તમે મેડીટેશન કરવાનું રાખો બને તેટલા ઓછા અશ્લીલ વિડિયો જોવાનું રાખો અને ખાસ પોતાની પત્ની સાથે વધુમાં વધુ સમયગાળો અને અશ્વગંધા પીવાનું ચાલુ કરો આવું તમે જેટલી વાર કરશો જેટલા સમય માટે કરશો તમને સારામાં સારા રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત થશે.

પ્રશ્ન. મારો પોપટ 7 ઇંચ નો છે. અને મારા મિત્રો મને કહે છે આવા પોપટ સાથે તારી પત્ની તને કોઈ દિવસ નહિ કરવા દે. તો માટે પોપટ નાનો કરવા શું કરવું?

જવાબ : તમે જે પ્રશ્ન કર્યો છે તે પ્રશ્ન તો સાવ ખોટો છે એ તેવું હું જણાવીશ કારણ કે તમે કહો છો તે રીતે કે તમારો પોપટ આઠ ઇંચનો છે આઠ ઇંચ એટલે ખૂબ જ મોટો પોપટ કહેવાય તેવા બિલકુલ સાચી છે પરંતુ તમારા મિત્રો જે એવું કહે છે કે તમારી પત્ની તમને નહીં કરવા દે તે વાત સદંતર ખોટી છે

કારણ કે તમારા મિત્રો પણ કુવારા છે તેને પણ કંઈ ખબર નથી તમને ખ્યાલ ન હોય તો જણાવી દઉં કે હાલના સમયમાં લોકો પોતાના છ કે સાત ઇંચ ના પોપટને મોટો કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે દવાઓ પીવે છે ઇન્જેક્શન મરાવે છે

અને ત્યારે જઈને તમારી જેટલો પોપટ તે લોકો પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાની પત્નીને અથવા તો કોઈ બીજી કોઈ વ્યક્તિને તેઓ સંતોષ આપી શકતા હોય છે તો મારો કહેવાનો મતલબ માત્ર એટલો જ છે કે તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી

તમે સ્વતંત્ર છો તમારી પત્ની જ્યારે પણ આવશે તમે તેમને આઠ ઇંચ ના પોપટ સાથે તમે બરાબરના નાખજો. તમારા જે મિત્રો કહે છે સ્વતંત્ર ખોટું છે પોપટ નાનો કરવા તમારે કંઈ કરવાનું નથી તમારો પોપટ ઓલરેડી મોટો છે તેની સાથે જ તમે મોજ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *