પ્રશ્ન. મારો પોપટ ખૂબ જ નાનો છે શું હું છોકરીઓને સંતોષ આપી શકીશ?

nation

પ્રશ્ન. મારી પત્ની ને મારાથી અસંતોષ છે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહ્યું તે રીતે કે તમારી પત્નીને તમારાથી અસંતોષ છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌ પ્રથમ તો તમને અમને પ્રશ્ન પૂછતા પહેલા એ નક્કી કરવાની બિલકુલ જરૂર છે કે તમારી પત્નીને કઈ બાબતમાં તમારાથી અસંતોષ છે

તમે મને આ કોલમમાં સવાલ પૂછ્યો છે જેથી હું એવું સમજી શકું કે તમને તમારી પત્ની સંબંધ બાબતે આ સંતોષ પેદા કરે છે તેઓ અમને લાગે છે તો આનો ખૂબ જ સરળ જવાબ છે કે જો તમને અસંતોષ હોય તો તમે તેની સાથે વાત કરો તમારી જે મેન્ટલ કન્ડિશન છે તમારી જે ફિઝિકલ કન્ડિશન છે અથવા તો તમારી જે કોઈપણ જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે તેની વિશે તમે તેમને જણાવો અને જો તેઓ માનતા નથી

તો પછી તમારે આગળ પગલાંઓ ભરવાની જરૂર છે તમે તેઓને કોઈપણ પ્રકારે હેરાનગતિ ન કરો અને જ્યારે પણ તમે કરવા માટે જાઓ છો તો પૂરેપૂરું તેમાં જ ધ્યાન આપો અને ખૂબ જ સરસ રીતે પોતાનું જે કામ છે તેને પતાવો ખૂબ જ ઝડપ ના રાખો ખૂબ જ જલ્દી ના કરો તેઓ જે રીતે કહે છે એ રીતે કરતા જાઓ તેમને એવું થવું જોઈએ કે હું જે રીતે કહું છું તે રીતે થાય છે અને તમે કહો છો તે રીતે નહીં તો કદાચ બની શકે કે

તેમનું હસ્ત અને સંતોષ તમારાથી દૂર થઈ જાય અને જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમારું ખૂબ જ નાનું છે અને તેમના સંતોષ લાગે છે તો તેની માટે બજારમાં ઘણી બધી દવાઓ પણ આવે છે જે તમારું મોટું તો નહીં કરી દે પરંતુ તમને સ્ટે મહિના વાળા બનાવશે જેનાથી નાના સાથે પણ તમે ઘણી બધી મજા આપી શકશો.

પ્રશ્ન. મારો પોપટ ખૂબ જ નાનો છે શું હું છોકરીઓને સંતોષ આપી શકીશ?

જવાબ : પહેલા તો તમારો જે પ્રશ્ન છે તે દરેક યુવાનને થતો હોય છે કારણ કે તેમનો ઘણા બધાનો પોપટ ખૂબ જ નાનો હોય છે અને તેઓ કહેતા હોય છે કે છોકરીઓને તે સંતોષ આપી શકશે કે નહીં તો અહીંયા મારે માત્ર તમને એક જ જવાબ આપવાનો રહે છે કે તમે જરૂરથી છોકરીઓને સંતોષ આપી શકશો તમે ઘણી બધી વખત આ વિચાર સાંભળેલો હશે કે સાહસ ડઝન્ટ મેટર..

અને આ વાત બિલકુલ સત્ય પણ છે સાઈઝ જે છે તે નક્કી નથી કરતી કે તમે તેમને કંઈક કરી શકશો કે નહીં કારણકે તમારે તમારું પોપટ ભલે ગમે તેટલું હોય નાનું હોય કે મોટું હોય તમારી ટેક્નિક સાચી હશે તો જરૂરથી તમે તમને સંતોષ આપી શકશો

અને તેમને પણ જરૂરથી મજા આવશે પરંતુ તમારે માત્ર તમારી ટેકનીક પર ફોકસ કરવાનું છે એટલે ભવિષ્યમાં તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી કે તમારો પોપટ નાનો છે કે મોટો નાના પોપટ સાથે પણ તમે મોટા મોટા કામ કરી શકો છો. માત્ર તમારે તમારો વિચાર મોટો રાખવાની જરૂર છે ઘણા બધા લોકો નાના પોપટ સાથે પણ મોટા કામો કરી જતા હોય છે બસ આટલું મગજમાં રાખો અને ભવિષ્યમાં જો તમને કોઈ છોકરી મળે છે તો ઠોકી નાખો એને..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *