મારો પતિ બહાર ગયો હતો અને આર્યન મારા ઘરે આવ્યો અને મને ઊંચકીને બેડરૂમમાં મારી સાથે ખૂબ જ જોરદાર રીતે શરીર સુખ માણ્યું.

GUJARAT

મારું નામ વૈશાલી છે હું 26 વર્ષની છું અને હાલ મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અમારા લગ્નની હજુ એક જ વર્ષ થયું છે પરંતુ મારા પતિ મને સંતોષ આપી શકતા નથી જેના કારણે બીજા પતિઓ શોધતી હોવ છું જે મારા પતિને ખબર નથી

મારા પતિ માટે મેં ઘણી બધી કેપ્સુલ પણ લાવી હતી ઘણા બધા ટોય્સ પણ લાવી હતી પરંતુ તેનામાં કોઈ શક્તિ જ નથી અને મને તો લાગે છે તે મર્દ છે જ નહીં કારણકે હજુ સુધી અમારો એક છોકરો પણ થયો નથી

જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે અને અમને લાગતું હોય છે કે મારા પતિ માં કઈ લેવાનું નથી પરંતુ એક વખત તો મેં વિચારી લીધું હતું કે હવે કોઈ એવો છોકરો હું ગોતીશ એની સાથે મને ખૂબ જ મજા આવી શકે અને જેના કારણે મારા પતિ એક વખત બહાર ગયા હતા

અને બહાર ગયા હતા ત્યારે મારી બાજુમાં એક પડોશી રહે છે જેનું નામ છે આર્યન ભાઈ ખુબ જ સારા છે અને આર્યનને હું ભાઈ કહીને બોલાવું છું કારણ કે લોકોને ખબર પડી જાય કે અમારી વચ્ચે શું સંબંધ છે જ્યારે મને પહેલી વખત મળ્યો હતો ત્યારે તેને મને ખૂબ જ માન આપ્યું હતું અને મારી સાથે તે કોફી પર પણ આવ્યો હતો

ત્યારબાદ આર્યનને ને મારી સ્થિતિ જણાવી હતી ત્યારબાદ એને મને કહ્યું હતું કે મારે તો હજી સુધી લગ્ન થયા નથી પરંતુ હું તમને જરૂરથી બધા સુખ આપી શકો છો અને તેણે મને ખૂબ જ જોરદાર રીતે મજા આપી હતી

જેના કારણે મારી સાથે વધારે સમય વિતાવવા માંગતી ઓછું વ્યક્તિ છે અને તેની સાથે મને સમય વિતાવો ગમે છે તે વખત મારા પતિ જ્યારે બહાર ગયા હતા ત્યારે આજે મારા ઘરે આવ્યો અને આર્ય અને મને કહ્યું કે ઘરમાં કોઈ છે તમે તેને કહી દીધું કે ના ના ઘરમાં કોઈ નથી તરત જ મારી પાસે આવ્યું મારા વાળની લટોને ફેરવી અને

ત્યારબાદ મને ઊંચકી લીધી મારું વજન એટલું ઓછું છે તો પણ તેને મને મૂકી દીધી હતી જેના કારણે મને ખ્યાલ આવતો હશે કે તેનામાં કેટલી ઉતર ને મારા પ્રત્યે ભરેલી હશે મને રૂમની અંદર લઈ ગયા અને રૂમમાં લઈ જઈને તમે મને એટલી જબરજસ્ત રીતે મજા આપી અને એવું મારી સાથે શરીર સુખ માણ્યું કે તેની વાત જવા દો મને તો આર્યન સાથે ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

અને હવે વારંવાર જ્યારે મારા પતિ બહાર જતા હોય છે ત્યારે આર્યન મારા ઘરમાં આવતો હોય છે અને આર્યન સાથે હું શરીર સુખ માણતી ઓછું અને મને પણ તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. હવે હું વિચારી રહ્યો છું કે મારા પતિ સાથે છૂટાછેડા લઈ લો અને આર્ય સાથે લગ્ન કરી લો કારણ કે આ આર્યન જેવી મજા મને બીજું કોઈ આપી શકતું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *