મારો નીચેનો ચીકણો ભાગ જોતા ની સાથે મારો બોયફ્રેન્ડ મારી પર ચડી ગયો અને તેના કપડા કાઢીને…

nation

મારું નામ વિધિ છે હું 26 વર્ષની છું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારો એક બોયફ્રેન્ડ છે જેનું નામ વિકાસ છે વિકાસ ખૂબ સરસ લાગે છે જેથી મેં તને મારો બોયફ્રેન્ડ બનાવેલો છે

વિકાસ પાસે પૈસા પણ ખૂબ જ છે જેથી હું તેને અવારનવાર બોલાવતી ઓછું અને તેના પૈસા ખર્ચ કારણ કે હું પૈસા ખર્ચવાની અંદર છું અને તે જેટલા મારી ઉપર રૂપિયા ઉડાડે છે તેટલી હું તેણે હું મજા આપી દેતી હોવ છું જેથી તેને મારી સાથે ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ એક વખત થયું એવું કે વિકાસ મારી સામે બહુ અગ્રેસિવ નહોતો થતો

પરંતુ આજે કેવો સમય આવી ચૂક્યો હતો કે વિકાસ મારી સામે અગ્રેસિવ હતો અને જેના કારણે તમને ખૂબ જ પસંદ આવી રહ્યો હતો તે મારી પાસે આવ્યો અને તેને માત્ર ને માત્ર મને એટલું જ આજે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તેને મને આટલું કહ્યું એટલે હું તો એકદમ ખુશ થઈ ગઈ હતી અને મેં તેને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં તો મારી સાથે બધું કરી શકે છે

ત્યારબાદ તેને મને એટલું જ કહ્યું કે મારે અહીંયા કરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી તો મારી સાથે રૂમ પર ચાલ મેં તને કહ્યું કે અહીંયા કરવાની શું વાંધો છે એટલે તેણે મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે રૂમ પર જવાનું એટલા માટે કહું છું કારણ કે હું જ્યારે આજે તારી સાથે બધું કરીશ ત્યારે તું ચીસો પાડીને થાકી જવાની છે એટલે હું તને કહું છું કે તું રૂમ પર આવીશ

તો તને ઘણી મજા આવશે એટલે મેં તને ચીસો પાડીને મને કંઈ નથી થવાનું કારણ કે અમારે પણ મારી સાથે બધું કરેલું છે પરંતુ મને તો એટલી બધી મજા આવેલી નથી એટલું જ કહ્યું કે તું આવ તો ખરા તને ખબર પડશે કે ચલ કંઈ વાંધો નહીં અને હું તેની સાથે સીધી રૂમની અંદર જતી રહી જ્યારે હું રૂમની અંદર ગઈ

એટલે તે મારી ઉપર આવીને ચડી ગયો અને તેને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે હવે હું તારી સાથે જે કરવાનું છે તેની સાથે તને ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તેઓ મારી ઉપર ચડી ગયો અને તેને તરત જ તેનો જે હાથ હતો

ત્યારે નીચેના ભાગમાં નાખી દીધો મારો નીચેનો ભાગ ખૂબ જ તૈયાર હતો કારણ કે વિકાસને જોઈને મારો નીચેનો ભાગ એકદમ નીચેનો ભાગ ચીકણો થઈ ગયો હતો અને ત્યાર બાદ તમારો ચીકણો ભાગ જોતા વિકાસ કંઈ પણ ન બોલ્યો અને તરત જ તે મારી માથે ચડી ગયો અને મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને ત્યારબાદ મને ઉછાળી ઉછાળીને ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *