મારો લવર અગાઉ એક યુવતી સાથે શરીર સુખ માણી ચૂક્યો છે હવે એણે મારી સાથે લગ્ન કરવા છે તો હું એને શું જવાબ આપું??

nation

પ્રશ્ન. ભાભીએ કહ્યું કે, “તું આવડો મોટો થઇ ગયો અને તે હજુ સુધી કોઈપણનું સીલ તોડ્યું નથી…આવી જ આજે તને શીખવાડું ” કહીને મારી સાથે શરીર સુખ માણી લીધું મને કોઈ વાંધો તો નહિ થાય ને?

તમે કરી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી એ તમને કહ્યું કે તમે આવડા મોટા થઈ ગયા છો અને હવે હજી સુધી તમે કોઈને તોડ્યું નથી તો આજે હું તમને શીખડાવું છું કે કેવી રીતે થાય તો સૌ પ્રથમ તો હું જણાવવા માંગુ છું તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી પરંતુ હા તમને સમસ્યા થઈ પણ શકે છે પણ એ સમસ્યા ત્યારે થશે

જ્યારે તમે તમારા ભાભી સાથે બધું કરતા સમયે તમે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ નહીં કરી હોય તમે જ્યારે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરતા નથી તેઓ સમયની અંદર તમને અને પ્રકારના રોગોનો ભય રહેતો હોય છે અને અનેક પ્રકારના પરંતુ જો તમે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરો છો તો તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે સિમ્પલ રીતે બધું કરી શકો છો

પરંતુ હવે તમારા ભાભી એ તમારી સાથે એવું કર્યું એટલે તમે પણ ખૂબ જ નજીક થઈ ગયા હશો અને હવે તમે એવા મોકા શોધતા હશો કે તમારા ભાભી સાથે તમે બધું કરી શકો તો મારું એવું માનવું છે કે તમારે ભાભી સાથે હવે કંઈ કરવાની જરૂર નથી અને તમારું જીવન શાંતિથી જીવવાની જરૂર છે.

પ્રશ્ન. મારો લવર અગાઉ એક યુવતી સાથે શરીર સુખ માણી ચૂક્યો છે હવે એણે મારી સાથે લગ્ન કરવા છે તો હું એને શું જવાબ આપું??

તમારો લવર અગાઉ એક યુવતી સાથે શરીર સુખ માણી ચૂક્યો છે અને હવે તેમણે તમારી સાથે લગ્ન કરવા છે તો તમે તેને શું જવાબ આપી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારો જે લવર હતો તેને યુવતી સાથે માણ્યું છે તો તે સર્વિસો માણવા પાછળના કારણ શું હતા તેના શું હેતુ હતા તેને શરીર સુખ શું કામ મળ્યું અને ત્યારબાદ તે બીજી કોઈ જે વ્યક્તિ હતી

તેને શું કામ મૂકી દીધી આ જાણ હું તમારી માટે મોસ્ટ ઈમ્પોર્ટન્ટ છે આમ તો ઘણી બધી વખત એવું કહેવામાં આવતું હોય છે કે જ્યારે નવા રિલેશનની અંદર આવતા હોઈએ છીએ અથવા તો ભૂતકાળનું પૂછી શકાતું નથી અથવા તો ભૂતકાળમાં જે હતું તેને જતું કરવાનું હોય છે પરંતુ ઘણી બધી વખત જ્યારે આપણા ભવિષ્યની વાત હોય ત્યારે આ બધું જતું કરી શકાતું નથી અને ભૂતકાળની વાતો આપણે પૂછવી પડતી હોય છે જ્યારે ભૂતકાળની વાતો આપણે પૂછીએ છીએ કે તેવા સમયની અંદર આપણને આપણને જે તે વ્યક્તિના અને આપણા પાટનના ભૂતકાળ નો ખ્યાલ આવતો હોય છે

જેથી તે તમામ પાર્ટીને પૂછ્યું છે જેના કારણે તમે તમારું ભવિષ્ય તેની સાથે કેવું રહેશે તે નિહાળી શકો છો પરંતુ જો તમે તે ભૂતકાળ વિશે પૂછતા નથી તો તમારો ભવિષ્ય પણ ખતરામાં જઈ શકે છે તેથી તેમને એક વખત પૂછી લેવું જોઈએ અને ત્યારબાદ જો તમને વેલીડ રિઝન લાગે અથવા તમને લાગે કે નહીં આ કારણ યોગ્ય છે તો તમે તેમની સાથે જઈ શકો છો અને લગ્ન પણ કરી શકો છો અને હા નો જવાબ પણ આપી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *