મારો દિયર મને મારા પતિ કરતા વધારે મજા આપે છે શું હું તેની સાથે મજા કરી શકું?

about

પ્રશ્ન. મારો દિયર મને મારા પતિ કરતા વધારે મજા આપે છે શું હું તેની સાથે મજા કરી શકું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારું પતિ કરતા તમને વધારે મજા આવે છે તો તેની સાથે મજા કે લેવા માટે તમે શું કરી શકો અથવા તમારે તેની સાથે મજા કરવી હોય તો તમે કરી શકો કેમ તો હું તમને ત્યાં માગું છું કે આજના સમયમાં જો વાત કરવામાં આવે તો આપણા દુનિયાની અંદર ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે

કે જેઓને પોતાના પતિ સાથે મજા આવતી હોતી નથી ત્યારે તે જે સ્ત્રી હોય છે તે બીજા સાથે જતી રહેતી હોય છે અને તેની સાથે મજા કરતી હોય છે પરંતુ લગ્ન જે હોય તે તો તેના પતિ સાથે જ રાખેલા હોય છે તેનાથી છૂટું કરતી નથી તો હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે આવી વસ્તુ ન કરાય તે હું મને લાગે છે કારણ કે સામાન્ય રીતે તે વ્યક્તિને તમે દગો આપો છો

તો એવું કહી શકાય જો તમારા પછી તમને મજા નથી આપી શકતા તો આજે ટેકનોલોજી એટલું આગળ વધી ગઈ છે વિજ્ઞાન એટલું આગળ વધી ગયું છે તો તેનો ઉપયોગ તમારે કરવો જોઈએ અને તેનો ઉપયોગ કરીને તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

જેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારે સરળતા રહેશે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી તો તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો અને તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો પડવાનો નથી એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ એ રીતે તમે જો કરો છો તો તમારા પતિ સાથે જ તમારે મજા લેવી પડે બાકી હું એવું માનું છું કે તમારા દિયર સાથે તમારા મજા ન લેવાય.

પ્રશ્ન. શું બજાર માં વહેંચાતી કેપસુલ્સ હકીકતમાં મારી શકિતમાં વધારો કરી શકે?

તો તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે બજારની અંદર જે કેપ્સુલ વહેંચાતી હોય છે તે સારી રીતે હકીકતમાં તમારી શક્તિમાં વધારો કરશે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તે વસ્તુ સામાન્ય રીતે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે

કે તમે શું કહેવા માંગો છો પેલી તો વસ્તુ એ છે કે તમે માંગો છો કેપ્સુલથી તમારી શક્તિ માં વધારો થાય તો હા થોડાક સમય માટે અને થોડીક ક્ષણો માટે કેપ્સુલથી તમારી શક્તિ માં ઘણો બધો વધારો થશે અને તમને ઘણો બધો ચેન્જ પણ જોવા મળે છે અને તમને ઘણી બધી મજા પણ આવવાની છે એટલે કે એક વસ્તુ તો છે કે તમને તેનાથી ઘણી બધી રીતે સમસ્યા માંથી રાહત મળશે

અને તમે સરળ રીતે બધું કરી શકવાના છો પરંતુ એક વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમે દરેક વખતે કેપ્શનનો પ્રયોગ કરશો તો તેમાં સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે બજારમાં વેચાતી કેપ્સુલ નો પ્રયોગ કરો છો તો તેવા સમયમાં તમારી શક્તિ માં વધારો તો થઈ શકશે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી

પરંતુ એક વસ્તુ તમારે એ પણ વિચારવી જોઈએ કે બજારમાં વેચાતી જે કેપ્સુલ છે તે કેપ્સુલ નો કેપ જ્યાં સુધી તમારામાં રહે છે ત્યાં સુધી તમને તમારી શક્તિ માં વધારો રહેશે ત્યારબાદ નહીં રહે એટલે તમારે નેચરલી કેવી રીતે આ બધું કરી શકાય તેની વિશે વિચારવું જોઈએ અને ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *