મારો દિયર મને મારા પતિ કરતા પણ વધારે મજા આપે છે પણ હવે તેના લીધે હું પ્રેગ-નેંટ થઈ ગઈ છું હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારો દિયર મને મારા પતિ કરતા પણ વધારે મજા આપે છે પણ હવે તેના લીધે હું પ્રેગનેંટ થઈ ગઈ છું હું શું કરું?

તમે મારી સામે કેવી પરિસ્થિતિ લઈને આવેલા છો જેની અંદર તમે કરી રહ્યા છો કે તમારો દિયર તમારા પતિ કરતા પણ વધારે તમને મજા આપે છે અને જેના કારણે હવે તમે પ્રેગનેટ થઈ ગયા છો

તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમે જે પરિસ્થિતિ લઈને આવેલા છો તેની અંદર મને એવું જાણવા મળી રહ્યું છે કે તમારા જે દિયર છે એ સામાન્ય રીતે તમને ઘણી બધી મજા આપે છે જેના કારણે તમે પણ તેમની પાસે મજા લેવા જતા હશો

અને તમારા પતિ પણ તમને મજા તો આપે છે પરંતુ તમારા પતિ કરતા પણ વધારે મજા તમારા દિયર આપે છે અને બની શકે કે તેમની ઉંમર નાની હોય અને તે વધારે પડતા કામેચ્છા ભોગવતા હોય જેના કારણે હોય તો તમને મજા આપી શકતા હશે હવે હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારા જે દિયર તમારા પતિ કરતા પણ વધારે મજા છે તમને આપતા હોય

તો અને અને તેના લીધે જો તમે પ્રેગનેટ થઈ ગયા હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમારે તમારા દિયર ને જણાવું પડશે કે તમે બંને આ વસ્તુ કરેલી હતી જેના કારણે આ વસ્તુ થયેલી છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા પતિ તો તમારી સાથે બધું કરતા જ હતા એટલે બની શકે કે તમારા દિયર તમને એવું પણ કરી શકે

અને આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકે કે આ કઈ મારું નથી આ તો તમારા પતિ એટલે કે તમારે મારા ભાઈનું છે એટલે કે તેનું છે એટલે તમે મને કંઈક ના કહી શકો અને તે તમારું છે ને તે વિશ્વા સ પણ ના કરે તો તેવું પણ બની શકે છે પરંતુ હું એવું માનું છું કે તમે તમારા દિવસ હતા એ બધી વખત એક સંબંધ બાંધેલો હશે જેના કારણે તે સંબંધના કારણે તે તમારું વાંક માની જશે અને જે હકીકત છે તે તેને ખબર પડી જશે કે આ તો મારું છે અને તમને પણ ખબર હશે કે તમે પ્રોટેક્શન વગર કરતા અથવા તો પ્રોટેક્શન સાથે તે વસ્તુ પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે

જેના કારણે હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે સરળતાથી ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ આ પરિસ્થિતિ તમારે સંભાળવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે તમે બધું કરી શકશો બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ સામાન્ય રીતે તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો એટલે પહેલા તમારે વાત કરવી પડશે અને તમારા દિવસ સાથે વાત કરીને તમને બીજી વસ્તુ કે તમારા પતિને આ વસ્તુ વિશે ખબર ના પડવી જોઈએ તમારી સાથે પ્રોટેક્શનમાં બધું કરેલું હોય અને સામગ્રી તમારા પતિને એ બધી વસ્તુ વિશે ખબર હોય

અને તમે કહો છો કે તમે પ્રેગનેટ પણ તે વસ્તુ ઉપર વિશ્વાસ કરવાથી અને તેમને પણ થશે કે આ વસ્તુ પુણે કરેલી છે અને તમારી ઉપર શક કરી શકે છે એટલે હવે આમાં તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો જોઈ શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે હવે આમાં ઘણી બધી બાબતો હોય છે જેમ કે પહેલા તો તમે કરી શકો છો કે તમે અબોરસન કરવા આવી શકો છો

બીજું વસ્તુ તો એ પછી કે ત્યારે કરવા આવું પડતું હોય છે જ્યારે ઘણા બધા મહિના ગુજરી ગયા હોય હવે તમને આ બધી વસ્તુ ખબર પડી છે તેને હજી એકાદ મહિનો થયો હોય તો સામાન્ય રીતે તમે ગોળી આવે છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પહેલેથી દૂર થઈ જશે અને તે વસ્તુ તમારે નીકળી જશે અને તમને વાંધો પડવાનું નથી. જોકે આવું ન કરવું છે પરંતુ હવે તમે ભૂલ કરી રહી છે તો એ ભૂલને દૂર કરવા માટે તમારે આ વસ્તુ કરવી પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *