મારો દેવર શ-રીર સુખ દરમ્યાન એટલા બધા ઝટકા આપે છે કે હું તેનાથી પુરેપુરી સંતુષ્ટ થઇ જાવ છું..

about

પ્રશ્ન.શું હું મહિના સુધી હ-સ્તમૈથુન ના કરું તો શું થાય?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે મહિના સુધી તો નહિ કરો તો શું થશે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે મહિના સુધી હસ્તમૈથુન તો નહિ કરો તો તમને ઘણી બધી છે ફાયદાઓ થવાના છે સામાન્ય રીતે તમને ઘણા બધા ફાયદાઓ તેની અંદર થઈ શકે છે ઘણા બધા લોકોએ હોય છે કે જ્યાં વસ્તુ પાડતા હોતા નથી પરંતુ ઘણી વખત તમે નેટ ઉપર જોતા ઓછો કે તેની અંદર આ બધી વસ્તુઓ બતાવેલી હોય છે

કે તમે આટલા મહિના સુધી આનાથી કરતા ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે કે તમે જ્યારે આ વસ્તુ કરો છો અને જે પ્રવાહી નીકળે છે તે સામાન્ય રીતે લોહીના 100% બરાબર હોય છે એટલે તમે સમજી શકો છો કે તે કેટલું ખતરનાક હોય છે

હું તો તમને કહેવા માગું છું કે તે વસ્તુ તમારે એના કરવી જોઈએ પરંતુ ઘણા બધા લોકોને આજ પડી ગઈ હોય છે. ખરાબ આદત પડી છે સારી વાત હોતી નથી તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ નેચરલ છે અઠવાડિયાની અંદર તમે એકાદ બે વખત કરો છો તો તમને કોઈ વાંધો નહીં પરંતુ તમે મહિના સુધી પણ નથી કરતા તો તમારા માયનરી આવશે નવી શક્તિ નો સંચાર થશે

અને તમને પણ ઘણી બધી કોશિશ કરીને તમને ઘણું બધું ગમશે એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી એટલે મહિના સુધી તમે નથી કરતા તમે કોઈ પણ વાંધો નહિ પડે પરંતુ તમારા એનર્જીનું સ્તર વધશે.

પ્રશ્ન. હું હવે રમકડા દ્વારા જ શરીર સુખ ની મજા લવ છું શું મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે રમકડા તમે શરીર સુખની મજા લઈ લો છો તો તેમાં તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેમાં તમને કોઈપણ નથી અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકો છો જે પુરુષ હોય છે તેને જ્યારે મજા લેવાની ઈચ્છા થતી હોય છે ત્યારે હાથ સારી કરતા હોય છે એવું નથી ગમતું તો સામાન્ય રીતે કોઈ સ્ત્રી પાસે જતા રહેતા હોય જેને પૈસા આપીને બધું કરતા હોય છે

પરંતુ જ્યારે સ્ત્રીની વાત આવતી હોય છે અને તેને મજા લેવાની હોય તો સામાન્ય રીતે પુરુષો સાથે જઈ શકતી નથી કારણ કે જો તે પુરુષ પાસે જાય છે તો તેવા સમયની અંદર તમે જે સીલ હોય છે તે તૂટી જતું હોય છે અને તેનો આવનાર રોજે પુરુષ હોય છે અથવા તો તેના જેની સાથે લગ્ન થવાના હોય છે તેની સાથે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે અને તેઓ જઈ શકતા નથી અને

જેના કારણે તેઓ એવા રસ્તાઓ શોધતા હોય છે કે જેની અંદર તેઓ વધારે મજા મળી શકે અને તે રસ્તા તરીકે એડ્રેસ હોય છે કે તેઓ રમકડા દ્વારા આ વસ્તુ જે હોય છે તે ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે અને તેના દ્વારા તે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકે છે

એટલે હું તો તમને માત્ર કહું છું કે તમે રમકડા દ્વારા મજા માણો છો કે સારી બાબત કહેવાય પરંતુ તમારે લાંબા સમય સુધી આ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ તમે લાંબા સમય સુધી આ વસ્તુ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને આગળ જતા તમને નેચરલ ની મજા પણ આવવાની ઘટી શકે છે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *