મારો બોયફ્રેન્ડ પહેલીવાર મારી સાથે ચપાચપી બોલાવવા આવ્યો અને તેણે માત્ર બે કલાકમાં તો મારું શિ-લ્ડ તોડીને મને મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ પૂજા છે મારી ઉંમર 26 વર્ષની છે મારો પહેલો બોયફ્રેન્ડ છે જે મેં બનાવેલું છે તેની પહેલા મારું કોઈ હતું નહીં અને તેને કંઈ કરવાનું છે તમારી સાથે બધું કરવા માટે આવજો

પરંતુ તે મારી સાથે ચાર વર્ષથી રિલેશનશિપમાં જઈને ચાર વર્ષથી રિલેશનશિપમાં આવ્યા બાદ તેને મારી સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું છે તે મને લાગે છે કારણ કે તેને મારી સાથે બધું ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ મારે માત્ર ને માત્ર તને કેવું છે કે હવે તું મારી સાથે બધું કરી શકે છે પરંતુ તેને એવું લાગે છે કે હું તેને નહીં કરવા દઉ જેને કારણે તે મને પૂછી શકતો સુધી ભેગા રહ્યા છે પરંતુ હજી સુધી કરવું નથી

પરંતુ હવે પાંચમા વર્ષે મને એવું લાગે છે કે મારે ગિફ્ટ તરીકે તેને બધું કરવા માટે આપી દેવું જોઈએ અને મને એવું લાગતું હોય તમારો મને લાગતું હતું કે તેની સાથે તો મને ખૂબ જ મજા આવવાની છે

પરંતુ ઘણું તેને કેવી રીતે કરી શકું તે મને લાગતો તો પરંતુ અત્યારે થયું કરવા માટે ગયા હતા ત્યારે મેં તને બધી વાત કરી હતી કે મારી સાથે બધું કરવું છે અને શું તું મને બધું કરી શકે છે એટલે તને મને માત્રને માત્ર હા મને તો પહેલેથી ખબર હું તમને વાત કરીશ તો તમે ખરાબ લાગશે જેના કારણે હું તને કઈ કહી શકતો નથી તું મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે એટલે તું તારી સાથે બધું કરવાનો છું

કે હું મને લાગે છે એટલે મને કહ્યું કે હા મારી તારી સાથે બધું કરવું છે અને મને તો તેમાં ખૂબ જ સરસ છે અને પછી તો શું હતું મેં તેને માત્ર ને માત્ર ની અંદર જશો અને રૂમની અંદર બધું કરવાની આપણને ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ તેને હવે વધુ બુક કરાવી લીધું હતું અને તે પણ મારે ખુબ જ સરસ લાગે રહ્યું હતું અને મને પણ તેને જોઈને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી

ત્યારબાદ તો અમે બંને એકબીજાને ભેટી એકબીજાને બોર્ડ ઉપર પડી ગયા અને બેડ ઉપર પડીને અમારું અમે અમારું કામ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. મેં તેને કપડા કાઢી નાખ્યા હતા અને તેને મારા બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા હતા

અને ત્યારબાદ અમે અલગ અલગ પોઝીશનમાં બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું જ્યારે અમે બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે મને તો ખૂબ જ મજા પડી રહી હતી અને મને તો લાગતું હતું આજે આ બધું કરતા કરતા સવાર પડી જશે

પરંતુ ત્રણે કલાક માટેનું બધું નીકળી ગયું અને મને બધી વસ્તુ તેણે મારા ચહેરા ઉપર છાંટી દીધી અને મને તો ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને પછી નક્કી કરી લીધું કે મારા આ બોયફ્રેન્ડ સાથે જ હું બધું કરવાની કે તેણે મારું નાખ્યું હતું અને જેના કારણે મને વધારે મજા આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *