મારો બોયફ્રેન્ડ મને કપડા ચેન્જ કરવાના બહાને ચેન્જ રૂમમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેને મને વાંકી વળીને આગળ અને પાછળથી જોરદાર ઠોકી નાખી.

Uncategorized

મારું નામ ખુશ્બુ છે મારી ઉંમર 25 વર્ષ નીચે કોલેજની અંદર મને ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે મારો બોયફ્રેન્ડ છે પરંતુ ઘણી બધી વખત લેક્ચર પણ ભરી લેતી હોવ છું

એક વખત થયું કે મારા બોયફ્રેન્ડને મેં કહ્યું હતું કે મારે કપડા લેવા છે જેથી તેને મને કહ્યું હતું કે કંઈ વાંધો નહીં મારો પગાર આવે ત્યારે આપણે કપડાં લેવા જશું અને થયું પણ એવું કે જ્યારે મહિનાનું અંતર તો તેવા સમયની અંદર તેનો પગાર આવી ચૂક્યો હતો

અને તે મને કપડા લેવા માટે લઈ જવાનો હતો હવે થયું કે જ્યારે મારો બોયફ્રેન્ડ અને અમે બંને મળવાના હતા તેવા સમયની અંદર અમે બે મહિનાથી કરેલું હતું અને તે પણ મને ખૂબ જ થતો હતો કે મારે કંઈ કરવું છે

પરંતુ ના પાડી હતી અને તે મને કંટાળો આવતો હતો કે જ્યારે હું તને કરવા માટે કહ્યું પરંતુ તે કામમાં હતો પરંતુ તેણે મને કહ્યું કે હું તને જ્યારે કપડા લઈ જઈશ ત્યારે હું તને બધું કરવાનો છું અને મેં પણ તેને હા પાડી દીધી હતી

અને પછી બંને કપડા લેવા માટે ગયા હતા તમે દુકાનની અંદર ગયા હતા જે દુકાન આખી ઓટોમેટિક દુકાન હતી તેની અંદર માત્ર તેનો માલિક હતો તેમને અમને કહ્યું કે તમે અંદર કપડાં જોયું અને તે કપડાં લેવા હોય તો તમે ત્યાંથી લઈ શકો છો

તે દુકાન ત્રણ હતા ત્રીજો માળ ઉપર કોઈ પણ નતું માલિક માત્ર નીચે હતો એટલે તે જમાનની અંદર ઘણા બધા ચેન્જ રૂમમાં હતા અને ત્યાં કેમેરા પણ વધારે પડતા નહોતા જેને કારણે એમને ખૂબ જ સરસ બધું મળવાનું હતું જેને કારણે અમે તરત જ પસંદ કર્યું જ્યારે તેને કપડું પસંદ કરવું તે ખૂબ જ ટાઈટ ટીશર્ટ હતું અને તેમ પણ મને ખૂબ જ પસંદ આવવાનું હતું મને પણ ખૂબ મજા આવવાની હતી

એટલે તરત તેની સાથે બધું લેવા માટે સાથે આવેલો હતો ત્યારબાદ તેને મને કહ્યું કે આપણે ચેન્જ રૂમમાં ચેન્જ કરી લે એટલે મને પણ ખબર પડી જાય કે તું કેવી લાગે છે અને તેને પણ ખબર પડી જાય પછી હું જેવી ચેન્જ રૂમમાં જતી હતી

તે પણ મારી સાથે આવી ગયો ત્યાર બાદ મેં તને કહ્યું હતું પરંતુ નહીં થાય તે જે દુકાન વાળો છે તે મારો મિત્ર છે અને તે કોઈ પણ નહીં કરે એટલે તારા ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી અને જેને કારણે અમને એક્સપ્રેસ મળી ગયો હતો

અને પછી તમે તેને પણ આટલી જગ્યામાં આપણે શું કરવાના છે એટલે તમે મને કહ્યું કે આ જગ્યામાં તો બધું થઈ શકે છે અને તરત મને ચેન્જ રૂમ ની અંદર મારા કપડાં કાઢી નાખી અને મને વાંકી ગાડી લીધી અને ત્યારબાદ આગળથી અને પાછળ ઠોકી દીધી ત્યાં જ્યારે તે બધું અવાજ પણ મારો આવી રહ્યો હતો પરંતુ મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *