મારો બોયફ્રેન્ડ મને હંમેશા થી મને ચ પા ચ પી માટે ફોર્સ કરે છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મને ચ પા ચ પી વખતે મજા નથી આપી શકતી મારે શું કરવું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી પત્ની તમને ચોપાચપી કરતી વખતે મજા નથી આપી શકતી અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને તેના કારણે તમને ઘણી બધી મજા પણ આવી શકે છે પહેલા તો હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેમણે શું સમસ્યા છે

એટલે તમારે જોવી જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમારી અંદર જે કામવાસના રહેલી હોય છે એટલી કામવાસના તમારી જે પત્ની હોય છે તેની અંદર રહેલી હોતી નથી અને જેના કારણે આ વસ્તુઓ થતી હોય છે અથવા તો એમને કોઈ ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ પણ હોઈ શકે છે જેના કારણે આ સમસ્યા થઈ શકતી હોય છે એ પહેલા તો તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ

અને ત્યારબાદ તમારે આગળ વધવું જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે ઘણી બધી વખત જ્યારે આવું થતું હોય છે ત્યારે આપણે ઘરેલુ નુસખાઓ વાપરતા હોઈએ છીએ અને વિચારતા હોઈએ છીએ કે આનાથી બધું ઠીક થઈ જશે

પરંતુ 99% કેસની અંદર આ બધી વસ્તુઓ ઠીક થતી નથી અને સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે એક ટેકો કેસે જે હોય છે કે જેમાં સફળતા મળતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારે પહેલા બતાવવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તેમની સલાહ લઈને આગળ વધવું જોઈએ તેવું મારું માનવું છે.

પ્રશ્ન. મારો બોયફ્રેન્ડ મને હંમેશા થી મને ચ પા ચ પી માટે ફોર્સ કરે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો બોયફ્રેન્ડ તમને હંમેશા થી ચકાચપી માટે ફોર્સ કરે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તે વસ્તુ તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમારો બોયફ્રેન્ડ તમને પ્રેમ કરે છે અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે બંને યુવાનો છો

અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ યુવાન હોય છે એટલે છોકરો હોય કે છોકરી તને ઈચ્છા થવાની સ્વાભાવિક છે અને તેની ઈચ્છા અને સંતોષવા માટે તો તમારી સાથે આ બધું કરવા માંગે છે અને તે તમારી સાથે આ બધું કરવા માટે તમને ફોર્સ કરે છે પહેલી વસ્તુ એ છે કે તે તમને માત્ર ને માત્ર જણાવતો હશે અને કહેતો હશે કે તેને આવી ઈચ્છા છે જેના કારણે તેને બધું કરવું છે

પરંતુ તમે તેને ફોર્સ લઈને બેઠા છો તો તે વસ્તુ સદંતર ખોટી છે તમારે તેની ઈચ્છા સંતોષવી જોઈએ પરંતુ એક વસ્તુ એ પણ છે કે તેની એક સીમા હોવી જોઈએ એટલે કે તમે પછી અઠવાડિયાની અંદર ત્રણથી ચાર વખત આ બધું કરો છો

તો તે યોગ્ય કહેવાય કારણ કે તમારા લગ્ન થયેલા નથી તે વસ્તુ પણ તમારે જોઈ જોઈ અને ત્યારબાદ તમારે તમારા બોયફ્રેન્ડને સમજાવું જોઈએ ને કહેવું જોઈએ કે તમારે તો તેની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તેને માપમાં તમારે બધું કરવું જોઈએ જેના કારણે તેને પણ વધારે નુકસાન ન થાય અને તમને પણ કોઈ નુકસાની ન થાય તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *