મારો ભાઈને તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બેડરૂમમાં શ-રીર સુખ માણતો હતો ત્યારે મમીએ અચાનક તેના રૂમનો દરવાજો ખોલ્યો…બંને રંગે હાથ પકડ્યા

about

પ્રશ્ન. મારી બંને ગર્લફ્રેન્ડ એક સાથે મળીને મારી સાથે મજા લેવા માંગે છે હું શું કરું?

તમે સામાન્ય રીતે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી બંને ગર્લફ્રેન્ડ એક સાથે મળીને તમારી સાથે મજા લેવા માંગે છે અને તેના માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું. કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો

સૌ પ્રથમ તો તમે ખૂબ જ ભાગ્ય વાળા વ્યક્તિઓ છો કે સામાન્ય રીતે તમને બંને ગર્લફ્રેન્ડ કહેવા માંગે છે કે સામાન્ય રીતે તમે બંને એકસાથે તમારી સાથે તેઓને બધું કરવું જ પડે જ્યારે એવું બનતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે બીજી ગર્લફ્રેન્ડ વિશે ખબર પડતી હોય છે ત્યારે તેઓ સમયની અંદર કોઈ પણ કરતી હોતી નથી અને સામાન્ય રીતે તમને છોડીને જતી રહે

બીજ પરંતુ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી સાથે જઈને જેના કારણે હું તેમની સામાન્ય રીતે સહકાર જે છે તે જોઈ શકો છો અને તમને કોઈ પ્રકારે વાંધો પણ નથી તે પણ વસ્તુ મને દેખાઈ રહી છે એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું

કે તેમાં તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે બંને સાથે સાથે મળીને બધું કરી શકો છો અને તમે મજા લઇ શકો છો પરંતુ તેઓને જો તમારી સાથે આપ્યું હોય તો તેની સમયની અંદર તમારે કેપ્સુલ પણ લેવી પડશે અને કેપ્સુલ વિશે તમે સર્ચ મારશો તો નેટ ઉપર તમને ઘણું બધું મળવાનું છે અને સમય સરળતાથી બધું કરવાના છો અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે ગમે તે વસ્તુ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ અવાર નવાર મને કોલેજ પોઝિશન માં કરવાનું કહે છે પણ હું નથી કરી શકતો હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને કોલેજમાં પોઝીશનમાં કહેવાનું કહે છે પરંતુ તમે કરી શકતા નથી હું તને માટે તમે શું કરી શકો તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જો તમને કહેતી હતી કે કોલેજ પોઝીશન કરવી છે તો સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો આનાથી વાકેફ છે અને તેઓને થતું હશે કે કોલેજ પોઝીશન વળી શું હતી કારણ કે આવી પોઝિશન વિશે સાંભળ્યું નહીં હોય

પરંતુ આ એક નવા પ્રકારની પોઝિશન છે જે હમણાં નીકળેલી છે નીચેના કારણે ઘણો બધો ફાયદો નવા નવા જે કપલ છે તેમને શોધેલી છે સામાન્ય રીતે આની અંદર પણ આનું ઉલ્લેખ આપવામાં આવેલો છે પરંતુ સામાન્ય રીતે લોકો આને ધ્યાન આપતા નથી અને જેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ તમે આગળ જતા થતી હોય છે. હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે સરળતાથી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

અને તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને કોલેજ પોઝીશન કહેતી હોય તો કોલેજ પોઝિશન આમ તો ખૂબ જબરજસ્ત હોય છે સામાન્ય રીતે આની અંદર એક વ્યક્તિ જે હોય છે કે સીટ ઉપર બેસી જતું હોય છે અથવા તો ખોટ છે અને બીજી ઉપર બેસી જશે તેની ઉપર બેસી જતી હોય છે અને સામાન્ય રીતે પહોળું કરીને બેસતી હોય છે

અને ત્યારબાદ તે વ્યક્તિ ઘણી બધી રીતે મજા આપતો હોય છે અને તે સ્ત્રીને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે આ રીતે કાર્ય કરવાનું હોય છે અને જેની અંદર બંને લોકો ખૂબ જ મજા લેતા હોય છે અને સરળતાથી મજા આવતી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *