મારી ઉંમર 45 વર્ષની છે પરંતુ હજુ પણ મને શરીર સુખ માણવાની અતૃપ્ત ઈચ્છા થાય છે આ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે મારે શું કરવું?

nation

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર 45 વર્ષની છે પરંતુ હજુ પણ મને શરીર સુખ માણવાની અતૃપ્ત ઈચ્છા થાય છે આ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે મારે શું કરવું?

તમારી ઉંમર 45 વર્ષની છે અને તમને હજુ પણ શરીર સુખમણમાં ની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ આ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે તમારે શું કરવું એવું તમે પૂછી રહ્યા હોય ત્યારે માત્ર મારી પાસે એક જ જવાબ છે કે તમારી ઈચ્છા ને ઘરની અંદર તમારી પત્ની સાથે સંતોષી લો પરંતુ આ તો એક બાજુનો જવાબ થઈ ગયો તમે 45 વર્ષના છો

તમને એટલી બધી ઈચ્છા થતી હશે પરંતુ આ ઈચ્છા તમારી પૂર્ણ નહીં થતી હોય કારણ કે હવે તમારી ઉંમર થઈ ગઈ છે અને તમારી ઉંમરની કેટલીક જ સ્ત્રીઓ હોય છે તેમને વધુ ઇચ્છા ત્યારબાદ થતી નથી. જેથી તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થવી તે ખૂબ મુશ્કેલ વસ્તુ છે પરંતુ જો તમારી ઈચ્છા તમારે જો પૂર્ણ કરવી છે તો તેની માટે ઘણા બધા પ્રકારના રસ્તાઓ છે

જેની વિશે આજે હું તમને જણાવવા માંગુ છું સૌપ્રથમ તો તમે ભલે 45 વર્ષના હો પરંતુ તમે એવી રીતે રહો કે જાણે તમે થોડાક નાના લાગતા હોય બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે હવે આ ઉંમરે આવેલા છો અને તમને ઈચ્છાઓ થાય છે તો ઈચ્છા પૂર્ણ કરવી જોઈએ તો તેની માટે તમે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ જે સર્વિસ આપતી હોય તેની પાસે પણ જઈ શકો છો અથવા તેની પાસે પણ તમે ન જવા માંગતા હોય તો તમે પોતાની પત્ની સાથે જ બધું કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. હું ઓછા સમયમાં મારી GF ને કેવી રીતે વધારે શોટ મારી શકું જેનાથી તેને પણ મારી પાસે ઠોકાવવાની મોજ પડી જાય?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી જીએફ ને તમે કેવી રીતે શોર્ટ મારી શકો જેનાથી તેને પણ તમારી સાથે ઠોકાવાની મોજ પડી જાય તો હું જણાવવા માંગુ છું કે ઘણા બધા પુરુષો કે ઘણા બધા છોકરાઓ જ્યારે કોઈ જીએફ રાખતા હોય અથવા તો કોઈ સ્ત્રી તેમની પાસે આવે છે અને તેઓ સંભોગ કરવાના હોય છે ત્યારે તેમના મનમાં આવી જ વસ્તુઓ ગુમતી હોય છે

કે સામેવાળી વ્યક્તિને આપણે ખૂબ જ મોજ કરાવી દેવાની છે અને તેમને એટલું ઠોકાવવા પર મજબૂર કરી દેવાનું છે કે તેઓ પછી દર મહિનાના અંતે અને મહિનાઓમાં આપણી પાસે ફરતી રહે અને ઠોકાવા માટે આવે પરંતુ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમે ઓછા સમયની અંદર જ્યારે જીએફ ને વધારે શોર્ટ મારવા માટે જાવ છો

તો ઘણી બધી વખત પ્રોબ્લેમ પણ થતી હોય છે તમે જ્યારે આવું કરવા જાઓ છો ત્યારે તેમનું સીલ જે હોય છે તે તૂટી જવાની સંભાવનાઓ રહેતી હોય છે અથવા તેમનું સીલ તૂટી ગયું હોય તો પછી તે જે ભાગ હોય છે તે જો નબળો હોય તો તેની ચામડી તૂટી જવાની સંભાવના રહેતી હોય છે

અને આવા સમયની અંદર તમે ઓછા સમયમાં વધારે શોટ મારી શકવાનું રિસ્ક કે સાહસ લઈ શકતા નથી છતાં પણ ઘણા બધા લોકો હોય છે તેવા આ વસ્તુ કરતા હોય છે પરંતુ હવે તે કેટલા અંશે યોગ્ય છે એ કેટલા અંશે ખોટી એ બાબતો તો જે લોકો કરે છે તેમની પર આધાર રાખે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *