મારી ઉંમર ૪૫ વર્ષની છે હવે મને શરીર સુખ માણતી વખતે ખૂબ થાક લાગે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન. પહેલીવાર સંબંધ બંધતી વખતે માટે શું ધ્યાન રાખવું પડે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે પહેલી વખત સંબંધમાંથી વખતે શું ધ્યાન રાખવું પડે છે? તો તમને જાણવા માગું છું કે પહેલી વખત સંબંધમાંથી વખતે ઘણા બધા પ્રકારનો ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે જેમ કે તમે પહેલી વખત સંબંધ માનતા હોય ત્યારે જો તમે પુરુષો તો સ્ત્રીનું તો ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે કારણકે સ્ત્રીનું જે હોય છે

તે તૂટેલું હોતું નથી અને તમે પહેલી વખત સંબંધ બાંધીને તમે તે સ્ત્રીનું સીલ આખું તોડી નાખવાના છો તેના કારણે તમારે ઘણા બધા પ્રકારનું ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે તમે જ્યારે પેલી વખત જાવ છો ત્યારે હળવે હળવે કરવાનું રાખો અને ધીમે ધીમે બધું કરવાનું રાખો કારણ કે તમે જેટલું ધીમે ધીમે કરશો તેટલી તે છોકરીને વધારે મજા આવશે

હવે સામેવાળી જે વ્યક્તિ છે તે સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર નથી હોતી પરંતુ તમે સંબંધ બાંધવા માટે મજબૂર કરી હોય અથવા તો તેને પણ સંબંધ હોય પરંતુ ત્યાં તૈયાર હોતી નથી જ્યારે તે તૈયાર નથી હોતી તો પહેલી વખત ત્યારે તેને બધું દર્દ થશે ત્યારે તેને ખૂબ જ મજા આવશે નહીં અને જેના કારણે બીજી વખતે તમારી સાથે બધું કરવા તૈયાર નહીં થાય જેથી તમે તેને એવી ફીલિંગ આપો કે તેને દર્દ નથી અને મજા આવે છે તો તે બીજી વખત પણ તમારી પાસે આવશે.

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૪૫ વર્ષની છે હવે મને શરીર સુખ માણતી વખતે ખૂબ થાક લાગે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે કર્યા છો કે તમારી ઉંમર 45 વર્ષની છે અને હવે તમને સર્વિસ માણતી વખતે ખૂબ જ થાક લાગે છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી સૌપ્રથમ તો તમારી ઉંમર વધતી જાય છે જેના કારણે આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે અને ઉંમરની અંદર આ વસ્તુ થવી સામાન્ય છે

પરંતુ તમે થાક લાગતો તો તમે કસરતો કરી શકો છો અથવા તો સામાન્ય રીતે ચાલવા પણ જઈ શકો છો અને ખાવાનું જે છે તે તમે પ્રમાણ માં રાખી શકો છો અને બહારનું ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાની તમારે કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી જો તમે આવું કરો છો તો તમે આને પ્રકારના ફાયદાઓ મળી શકે છે એટલે કે તમે આ વસ્તુ કરો

તો તમને અને પ્રકારના ફાયદાઓ મળવાના છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમને ખૂબ જ થાક લાગતો હોય તો તમે અને પ્રકારે પોતાની ડાયટ ની અંદર કેળા અને દૂધ નો સમાવેશ કરી શકો છો તેનો જો તમે ઉપયોગ કરો છો તો તમને વારંવાર પ્રકારે ઘણા બધા પ્રકારના ફાયદાઓ મળશે અને તમે તેની માટે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો તમે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા નહીં થાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *